BedrijvenMonitor Interpolis: MKB met handen in het haar door nijpend personeelstekort en dreigende verzuimgolf

Een kwart van de mkb’ers geeft aan dat het verzuim in hun organisatie het afgelopen jaar is toegenomen. De hoge werkdruk is hier een belangrijke oorzaak van. Twee derde geeft aan dat de oorzaak van de toegenomen werkdruk het tekort aan personeel is. Dat blijkt uit de BedrijvenMonitor van Interpolis. De verzekeraar raadt ondernemers aan om vaker bewust stil te staan bij het type verzuim in hun organisatie, om inzicht te krijgen in waar veranderingen nodig zijn.   Bijna een derde van de mkb’ers geeft aan door de toegenomen kosten en inflatie geen nieuwe werknemers aan te kunnen nemen om de werkdruk voor de huidige werknemers te verlagen. Door de hoge kosten die mkb’ers hebben is er onvoldoende geld om tegemoet te komen aan de salariseisen van nieuwe werknemers.
Ziekte, stress en privéproblemen zorgen voor verandering in verzuim
Twee derde van de mkb’ers in Nederland ziet dat het verzuim is toegenomen sinds de start van de pandemie. De helft geeft aan dat er momenteel meer kortdurend verzuim is, waarbij werknemers voor een korte periode niet kunnen werken door bijvoorbeeld een besmetting met een griepvirus of corona. Bijna één op de vier geeft aan dat er meer langdurend verzuim is, zo blijkt uit de BedrijvenMonitor. Bij langdurend verzuim kan een werknemer voor een langere periode niet zijn of haar werkzaamheden uitvoeren, door bijvoorbeeld een burnout of herstel na ziekte.  

René Voets, directeur bedrijven bij Interpolis: “Ondernemers geven aan dat het tekort aan personeel zorgt voor meer werkdruk bij werknemers. Een tekort aan personeel en meer werkdruk zorgt voor een toename van het verzuim. Als we vervolgens vragen naar de vormen van verzuim, dan zien we dat mkb’ers het verzuim in hun organisatie zien veranderen. Naast ziekte, spelen stress en privéproblemen een belangrijke rol. Dan kan je denken aan stress dat ontstaat op werk, maar ook aan bijvoorbeeld mentale problemen, zoals gevoelens van eenzaamheid die tijdens de pandemie ontstaan zijn. Het gaat hierbij dus voornamelijk om klachten die wijzen op langdurend verzuim.”

  Zorgen om piek van verzuim dit najaar
De helft van de mkb’ers verwacht een toename van het verzuim in hun organisatie dit najaar. Bijna twee derde verwacht daarbij ook een nieuwe coronagolf, zo blijkt uit de BedrijvenMonitor uitgevoerd door Ipsos. Voets: “De geluiden die we van mkb’ers horen baren ons grote zorgen. We zien dat veel ondernemers zich bewust zijn van de impact dat verzuim kan hebben op hun organisatie. Verzuim van werknemers zorgt voor een hogere werkdruk bij andere werknemers, waardoor de kans dat zij ook uitvallen toeneemt. Dit zorgt voor nog meer verzuim onder werknemers, waardoor de problemen alleen maar toenemen.   Om te zorgen dat we dit najaar niet met een ontzettend groot tekort aan personeel zitten, is er nu actie nodig. Slechts de helft van de ondervraagde mkb’ers geeft aan te weten wat ze moeten doen om verzuim te voorkomen. Vermoeidheid, spanning en prikkelbaarheid van werknemers zien zij als signalen van mogelijk verzuim. Om hierop te anticiperen voert de meerderheid van mkb’ers gesprekken met hun werknemers.

Hij vervolgt: ”   Een goed begin, maar er is meer nodig om de enorme verzuimaantallen naar beneden te brengen. Neem als werkgever regelmatig de tijd om stil te staan bij het type verzuim in je organisatie. Dat geeft vaak al een hoop inzicht in waar problemen ontstaan en wat je dus moet doen om het verzuim te beperken en mogelijk te voorkomen. Het beste werkt het om hiervoor ervaren coaches in te zetten. Die precies weten hoe zij verzuim kunnen herkennen en het bespreekbaar kunnen maken. Ook kun je als werkgever je werknemer wijzen op het preventief spreekuur bij een bedrijfsarts. We moeten samen ervoor zorgen dat we dit najaar het verzuim binnen de perken kunnen houden om een nog groter tekort aan personeel te voorkomen.”