Baken Adviesgroep: Wat kunnen grote verzekeraars van startups leren?

Een opvallende nieuwe trend is de snelle ontwikkeling van het fenomeen InsurTech: een verzamelnaam voor startups die technologieën en innovaties gebruiken om de verzekeringssector te vernieuwen, schrijft Baken Adviesgroep op zijn website. Het gaat hierbij onder meer om nieuwe producten en diensten maar ook om nieuwe distributiemodellen. Deze groep innovaties krijgt veel aandacht en ondersteuning: zowel het aantal startups als de financiering die zij ontvangen kent een sterke groei. Is deze opkomende sector enkel een zogenaamd disruptieve hype, of gaan deze innovaties het verzekeringsmodel blijvend vernieuwen?

Baken Adviesgroep  zegt met het oog op de toekomst te geloven  dat InsurTech  zowel kansen als bedreigingen biedt voor bestaande spelers in de verzekeringsmarkt. “Als kennispartij binnen deze markt volgen wij deze ontwikkelingen op de voet. De innovaties die InsurTech voortbrengt bevatten relevante lessen voor verzekeraars, tussenpersonen en overige partijen in de verzekeringsmarkt. Echter, de bestaande dynamiek van de sector bemoeilijkt de grip van gevestigde partijen op deze soorten innovaties”.

Whitepaper

Met het oog hierop heeft het adviesbedrijf de InsurTech Whitepaper Baken Adviesgroep uitgebracht, die hieronder is weergegeven.

In 2015 is bijna een miljard dollar geïnvesteerd in startups die de verzekeringssector innoveren. Het jaar 2016 lijkt dit record te gaan verbreken. InsurTech startups ontwikkelen zich razendsnel in aantal en in financiering. Is deze opkomende sector enkel een disruptieve hype, of bevatten deze innovaties relevante lessen voor verzekeraars, tussenpersonen en overige partijen in de verzekeringswereld?

De feiten zijn kraakhelder: nieuwe technologieën hebben veel invloed op ontwikkelingen binnen de markt. InsurTech startups ontwikkelen innovatieve verzekeringsproducten en services door gebruik te maken van moderne technologieën. Een autoverzekering die activeert zodra de auto wegrijdt, een levensverzekering gebaseerd op levensstijl of een inboedelverzekering waarvan de dekking per product zelf wordt samengesteld.

 Waar komt het vandaan?

De opkomst van InsurTech vindt zijn oorsprong in snelle technologische vooruitgang maar ook in de veranderende maatschappij en een verzekeringswereld die daar niet altijd even snel op deze reageert. De innovaties omvatten een breed spectrum, maar er kunnen op hoofdlijnen drie overkoepelende, bepalende trends worden onderscheiden: Connectiviteit en de constante verbinding tussen alles en iedereen; Simplificatie en het vereenvoudigen en inzichtelijk maken van zowel service, producten als data; en Personalisatie en de toenemende vraag naar gepersonaliseerde services en producten. 

 

InsurTech maakt duidelijk dat de verzekeringswereld moet inspelen en zich mogelijk moet aanpassen aan enerzijds innovatieve technologieën en anderzijds de moderne consument. InsurTech startups gaan concurrentie vormen voor huidige verzekeraars maar bieden tegelijkertijd ook kansen. Door een actieve strategie richting InsurTech startups kunnen verzekeraars hun grip op innovatie terugwinnen en meeprofiteren van de digitale transformatie.