Baken Adviesgroep: Collectieve inkomensmarkt gaat 8% groeien’

Volgens Baken Adviesgroep groeit de markt voor collectieve inkomensverzekeringen volgend jaar met 8%. “Zowel de markt voor ziekteverzuimverzekeringen als voor WIA-verzekeringen groeit naar verwachting.” Volgens het consultancybedrijf gaat de markt voor individuele inkomensverzekeringen met 0,1% krimpen, meldt AM Vandaag.

Baken baseert de voorspelling op het eigen marktrapport Inkomensverzekeringen, waarin prognoses worden gedaan voor 50 bedrijfstakken. De markt voor WIA-verzekeringen zou vooral gaan groeien doordat de premie als percentage van de loonsom sterk gaat stijgen vanwege de samenvoeging van de WGA-vast en WGA-flex per 1 januari. “Wel is de inschatting dat er in het mkb per saldo meer bedrijven naar het UWV terugkeren dan eigenrisicodrager blijven.”

De markt voor ziekteverzuimverzekeringen groeit dankzij een hoger gemiddeld loon en een groter aantal werknemers per bedrijf. “Bij ziekteverzuim zijn er ook steeds meer eigenrisicodragers voor de Ziektewet. Alleen verzekeren zij zich nog vrijwel niet, omdat het voornamelijk grote bedrijven betreft.” De aov-markt blijft onder druk staan doordat weinig zzp’ers zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, aldus Baken. “Er zijn verschillende alternatieven in de markt voor het sluiten van een – in de ogen van zelfstandigen – dure aov.”

bron: AM