ASR verstevigt met overname Corins positie op (groot)zakelijke schadeverzekeringsmarkt

ASR heeft door de overname van Corins, het op de co-assurantiemarkt opererende beursassuradeurenbedrijf haar positie op de (groot)zakelijke schadeverzekeringsmarkt versterkt. ” De overname van Corins (omzet 18 miljoen euro in 2015) past in de strategie van a.s.r. om op basis van organische groei en selectieve acquisitie haar positie in de  Nederlandse (groot(zakelijke  markt voor schadeverzekeringen verder uit te breiden. De co-assurantieactiviteiten van a.s.r en Corins  sluiten goed op elkaar aan en de overname passen binnen de kaders van de daarvoor  door a.s.r. vastgestelde investeringsrichtlijnen”, aldus beide bedrijven in een  gezamenlijk persbericht. Corins, in 2015 goed voor een omzet van 18 miljoen euro zal vanuit de huidige vestigingsplaats Amsterdam met de huidige medewerkers haar activiteiten zelfstandig blijven voortzetten.

Volgens Hanny Kohlbrugge,directeur grootaandeelhouder van Corins, wordt met deze acquisitie invulling gegeven aan de ambitie van Corins om aansluiting te verkrijgen bij een krachtige en solide verzekeringsgroep.. ” We zijn ervan overtuigd dat wij met a.s.r.als nieuwe partner de (groot)zakelijke schadeverzekeringsmarkt nog beter zullen kunnen bedienen.”  Karin Bergstein, lid raad van bestuur van a.s.r. voegt daaraan toe: ” We verstevigen hiermee als a..s.r. onze positie op de de Nederlandse markt en breiden  ons distributienetwerk  uit. De kennis en ervaring van de specialisten van Corins  vormen een goede aanvulling op ons vakmanschap.

,