APC Holland Rechtsbijstand lanceert concurrerende rechtsbijstandverzekering voor bedrijven

APC Holland, de in Den Haag gevestigde assuradeur die zich richt op zakelijke schadeverzekeringen, heeft  een nieuw en naar eigen zeggen uniek en concurrerend rechtsbijstandproduct voor ondernemers op de markt gebracht voor ondernemers. APC Holland heeft er namelijk voor gekozen de uitvoering van de juridische hulp te laten uitvoeren door een extern juristenkantoor: Raedshuys Bedrijfsjuristen.

APC Holland-directeur Paul Röthengatter licht toe:  “Door het uitbesteden van de rechtshulp is er geen belangenverstrengeling bij het behandelen van conflicten. Bovendien is  de dekking breder dan van de bestaande aanbieders – o.a. zijn conflicten omtrent belastingzaken en faillissementen/surseance van betaling gedekt – en is onze persoonlijke aandacht en service ongeëvenaard. Hiermee willen we een antwoord geven op de onvrede bij velen van de 250 met ons samenwerkende intermediairbedrijven, die van mening zijn dat het huidige aanbod onvoldoende tegemoet komt aan de wensen van ondernemers: zowel qua dekking als wat de service betreft.”

APC Holland voert twee rechtsbijstandproducten: ‘Rechtsadvies’ en ‘Rechtsbescherming.’ Het eerstgenoemde is gratis voor alle verzekerden met een zogeheten TVO-polis  (Totaalpakket voor Ondernemers (TVO) of een VOG (Verhuurd Onroerend Goed)- polis van APC Holland. Zij krijgen ongelimiteerd toegang tot telefonische hulp van juristen en een onbeperkte buitengerechtelijke incassoservice waarbij openstaande nota’s van niet ouder dan zes maanden voor uw verzekerde worden geïncasseerd. Indien men juridische werkzaamheden wilt laten verrichten door een van de juridische specialisten kan dat tegen een zeer gereduceerd tarief.

‘Rechtsbescherming’ is volgens Röthengatter bestemd voor vrijwel alle typen ondernemers. De dekking voor juridische bijstand is uitgebreid en het aantal te besteden interne uren is maximaal  150 (t.w.v. € 30.000) per conflict en 600 (t.w.v. € 120.000) per jaar. “Mocht een conflict ondanks de zeer uitgebreide dekking niet verzekerd zijn, dan geldt er een gereduceerd uurtarief.  Rechtsbescherming is een product dat afzonderlijk afgesloten kan worden. Verzekerden hebben hierbij een vrije advocaatkeuze.  Hierbij geldt wel een eigen risico van € 500 van toepassing. Bij de keuze voor de bedrijfsjuristen van Raedshuys Bedrijfsjuristen geldt dit eigen risico niet.”

Een unieke eigenschap van deze verzekering is volgens Röthengatter dat de tarifering enkel over de omzet van de onderneming wordt gerekend. Er wordt niet gevraagd naar zaken zoals FTE en loonsom, wat het afsluiten vele malen makkelijker maakt dan concurrerende producten in de markt. Afsluiten kan vanaf 1 november via het online platform QuoteMac voor alle aangesloten tussenpersonen van APC Holland.

De juridische medewerkers van APC Holland gaan nieuwe verzekerden van de inmiddels 250 aangesloten assurantiekantoren persoonlijk telefonisch verwelkomen. Daarbij bieden zij hen aan gratis te kijken naar bestaande juridische contracten, zoals bijvoorbeeld huur- en arbeidscontracten en algemene voorwaarden, waarbij indien nodig voorstellen voor aanpassing worden gedaan.