“Aon Nederland goed voorbereid op   impact Insurance Act”.

“Aon Nederland heeft voor bepaalde cliënten polissen afgesloten op basis van Engels recht.Dan gaat het om in Nederland afgegeven polissen waarop Engels recht van toepassing is verklaard en om polissen die via onze zusterorganisatie Aon UK op de Engelse markt zijn geplaatst. De meeste polissen zijn afkomstig van de branche Marine. Het gaat overigens alleen om zakelijke risico’s, particuliere polissen naar Engels recht komen bij Aon Nederland (een enkele uitzondering daargelaten) niet voor.” Dat stelt Marc van Nuland, directeur AON Nederland, op vfragen van Findinet  naar de gevolgen die de Insurance Act voor de bedrijfsvoering in Nederland

“Met de introductie van de Insurance Act 2015 is inderdaad een belangrijke stap gezet naar de modernisering van het Engels verzekeringsrecht. Dit nieuwe recht -dat  veel overeenkomsten vertoont- met het verzekeringsrecht zoals dat in Nederland geldt- breng meer evenwicht in de relatie verzekeraar – verzekerde. Het oude Engelse recht was met name gericht op de bescherming van de verzekeraar tegen de kwaadwillende verzekerde. Gevolg hiervan was dat de verzekerde te maken had met rigoureuze bepalingen die de verzekerde ook bij kleine vergrijpen elk recht op schadevergoeding ontnamen. Onder het nieuwe recht dienen de sancties van verzekeraar in verhouding te staan tot de ernst van de overtreding. Zo kan de sanctie nu bestaan het betalen van een additionele premie in plaats van het verval van het recht op schadevergoeding”, aldus de AON-topman, die het positief nieuws noemt dat de Insurance Act 2015 voordelen biedtvoor de verzekerde.

In het artrikel geeft Van Nuland verder aan dat binnen het concern Aon UK een voortrekkersrol heeft als het gaat om het beleid en de implementatie  van de Insurance Act. “Over plaatsing van risico’s op de Engels markt vindt dan ook  binnen het concern nauw overleg plaats.Hierbij volgen wij het beleid zoals dat door Aon UK is uitgestippeld.Aon NL realiseert zich terdege dat Aon UK de zaken in London volledig en realistisch moet kunnen presenteren bij verzekeraars. Wij hebben de klokken gelijk gezet door tijdig binnen het concern overleg te plegen.Overigens gaat het veelal om de meer complexe / zwaardere risico’s waarover intensief overleg wordt gepleegd tussen de betrokken partijen.”

Bron Findinet