Aon Benfield: Groeikansen door toenemende vraag naar herverzekeringen

In de afgelopen anderhalf jaar is de vraag naar herverzekeringen gestegen en laten de cession ratio’s van de wereldwijde property & casualty-branche voor het eerst sinds vele jaren weer een lichte stijging zien. Naar verwachting zal deze trend zich de rest van het jaar aanhouden. Dat kan worden geconcludeerd uit het deze maand verschenen Reinsurance Market Outlook van Aon Benfield, waarin de herverzekeringsmakelaar een analyse geeft van de voornaamste veranderingen waarvoor kopers van herverzekeringen zich gesteld zien in de aanloop van de komende renewalperiode tot 1 januari 2017.

In de Reinsurance Market Outlook worden vier groeisegmenten aangegeven voor groei voor de (her)verzekeringsindustrie:

Property Catastrophe: De vraag naar calamiteitendekking voor schade aan eigendommen blijft tot de januari 2017-renewals relatief stabiel, indien (grote) herverzekerde schades uitblijven. Terwijl bepaalde regio’s mede ingegeven door veranderingen in wet- en regelgeving zeker lijken van aanvullende capaciteit, zal de vraag naar dekking voor deze risico’s naar verwachting met ongeveer 5% toenemen;

Mortgage: De vraag naar (her)verzekeringen voor het risico voor in gebreke blijvende hypotheek/ lijfrente-verzekerden in de CS zal verder groeien, zowel bij bestaande als nieuwe aanbieders. De toenemende vraag wordt mede ingegeven door aangescherpte wettelijke kapitaalverplichtingen;

Cyber: Ook de vraag naar dekking en producten voor cyberverzekeringen zet zich voort. Bijna 90% van de totale premieomzet van ongeveer 1,7 miljard dollar (1,51 miljard euro) komt uit de VS, waarbij er jaarlijks sprake is van een groei tussen de 30 en 50%. Wereldwijde groei wordt mede aangestuurd door de op stapel staande wet- en regelgeving in de EU op het gebied van de bescherming van data.

Crop: Terwijl in de  meer volwassen (her)verzekeringsmarkt voor gewassen/oogsten in de VS  de winstgevendheid is teruggekeerd, komt de groei vooral uit de verzekeringsmarkten in Azië en India waarin de premieomzet in een jaar tijd is vervijfvoudigd. Ook Thailand is op dit gebeid een groeimarkt, zij het in mindere mate.

In een toelichting op het onderzoek stelt CEO Eric Andersen van Aon Benfield: “De katalysatoren van de toegenomen vraag naar property & casualty- herverzekeringen zijn onder meer de slechte verzekeringstechnische resultaten in bepaalde casualty-segmenteren, bovengemiddelde schades door regionale calamiteiten en de introductie van de Solvency II-regelgeving binnen de Europese Unie.” Het volledige rapport is te vinden op: http://aon.io/2c687qL.