All Specialty Underwriting nieuw verzekeraarslid VNAB

All Specialty Underwriting is toegetreden tot de VNAB als verzekeraarslid. In de  meest recente nieuwsbrief van de VNAB voert de gevolmachtigd underwriter   als reden aan de beheerssystemen en dat  de missie van VNAB, om mensen te verbinden en kennis te delen, perfect aansluit  bij de eigen waarden.

ASU is gespecialiseerd in innovatieve oplossingen voor zowel particulieren als bedrijven. “Wij richten ons op het brengen van internationale verzekeringscapaciteit (Lloyd’s en Open Market) naar de Nederlandse markt, waardoor we aansluitende oplossingen kunnen bieden.”

Gevraagd naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen noemt ASU  de verschuiving naar digitalisering en data-analyse. “Het vermogen om data effectief te gebruiken om risico’s beter te begrijpen en te beheren, biedt enorme kansen. Daarnaast zien we een groeiende focus op duurzaamheid en het ontwikkelen van verzekeringsproducten die bijdragen aan de verzekerbaarheid van de sterk evoluerende nieuwste technologieën en een groenere toekomst.” Als grootste uitdaging noemt het ‘relevant te blijven in een snel veranderende wereld’. “Daartoe moeten we continu innoveren en ons aanpassen aan de behoeften van onze klanten. Goed overwogen correct gebruik van beschikbare big data, het gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op gebied van IT en de integratie van authenticatie tools bieden mogelijkheden om snel en efficiënt te werken, zowel bij onderschrijving als bij schadebeheer.”