Airmic CEO Julia Graham: Geopolitiek in ‘het jaar van de verkiezingen’ en toename gewapende conflicten, vormen voor veel bedrijfsleiders belangrijkste aandachtspunt

Geopolitiek, met name in ‘het jaar van de verkiezingen’ en met een toename van gewapende conflicten, vormen op dit moment voor veel bedrijfsleiders het belangrijkste onderwerp is. Die woorden sprak CEO Julia Graham tijdens de jaarlijkse conferentie van AIRMIC in Edinburgh. “Neem de megarisico’s van geopolitiek, geo-economie, klimaatverandering en cyber en leg daar een verbindende matrix overheen van kunstmatige intelligentie, toeleveringsketens, risicofinanciering, duurzaamheid, talent en governance. Dit creëert een 3D-beeld op hoog niveau van waar risicoprofessionals mee te maken hebben, waar we ons bij Airmic op richten en de thema’s waarop ons conferentieprogramma voor 2024 is gebaseerd.”

Airmic heeft zich dit jaar gericht op een matrix van onderwerpen, waarbij de megarisico’s van geopolitiek, geo-economie, klimaatverandering en cyber hoog op de agenda staan, samen met AI, verzekeringen en de noodzaak om talent te verbeteren.”Vandaag de dag moet de risicoprofessional in staat zijn om zijn ogen gericht te houden op de horizon met wendbare risicoradars. De gamechanger van dit moment is het aantal verkiezingen dat over de hele wereld plaatsvindt,” zegt Graham. “Terwijl de aandacht in het Verenigd Koninkrijk is gericht op 4 juli, gaan 400 miljoen Europeanen uit 27 landen in juni stemmen. De resultaten zullen de richting van de EU bepalen voor de komende vijf jaar op belangrijke punten. Rechts en extreem-rechts hebben in heel Europa aanzienlijke vooruitgang geboekt en de verkiezingsresultaten zullen ongetwijfeld van invloed zijn op het volgende Europees Parlement.Dit zou ons allemaal aan moeten gaan en met een focus in zowel de Republiek Ierland als het Verenigd Koninkrijk, hebben we bij Airmic een specifiek belang bij de uitkomst.”

Ondertussen staan de wereldwijde verschuivingen in de richting van duurzaamheid en de daarmee samenhangende nieuwe eisen op het gebied van verslaglegging en regelgeving, de betrokkenheid van belanghebbenden en diversiteit op de werkplek, de impact van megarisico’s op toeleveringsketens en het domino-effect op bredere economieën op alle risicoradio’s, vervolgt Airmic.Graham merkte op dat cyberrisico’s in elk onderzoek van het afgelopen jaar bovenaan stonden. “Het vervagen van de grens tussen menselijk en digitaal gaat steeds sneller en hoewel sommige negatieve geluiden over AI zijn afgekoeld, biedt AI kansen voor zowel de slechteriken als de goeden en het zal een impact hebben op de frequentie en omvang van cyberrisico’s en de dekking en prijsstelling van cyberverzekeringen,” zei Graham.Dan zijn er nog onderwerpen die dwars door het stuk heen lopen en al deze risico’s beïnvloeden – met talent en risico-overdracht misschien wel bovenaan.

“Talent en het hebben van het juiste talent met de juiste kennis en vaardigheden op de juiste plaats raakt aan alle megarisico’s. Organisaties kunnen de beste risico’s op het gebied van riskmanagement hebben. Organisaties kunnen de beste riskmanagementtools en -technieken hebben, maar mensen moeten weten hoe ze deze moeten gebruiken en er het beste uit halen. We bekijken hoe Airmic de professionele reis van risicoprofessionals verder kan ondersteunen en in het bijzonder de behoeften van onze leden op het gebied van data- en technologieontwikkeling,” aldus Graham.”Als onderdeel van onze veelgeprezen ‘Roads’-serie kijken we naar wat de toekomst in petto heeft voor de relevantie van verzekeringen en andere vormen van risicofinanciering, waaronder captives.Hoe bereiden verzekeraars, herverzekeraars en makelaars zich voor op toekomstige technologische uitdagingen en kansen, waaronder de impact van AI, en de bijbehorende regelgeving,” voegt de CEO van Airmic toe.

Volgens haar blijft de verzekeringskloof een onderwerp dat dringend aandacht behoeft. Onderverzekering helpt niemand en komt steeds vaker voor in risicoregisters, voegde ze eraan toe.”Hoewel de markt niet zo hard is als hij was, is er vraag naar meer aandacht voor publiek-private initiatieven, die waarschijnlijk op de achtergrond zullen blijven tot de verkiezingen en het afleidende effect daarvan voorbij zijn. Het lobbyen voor het Verenigd Koninkrijk als vestigingsplaats voor captives is een voorbeeld waar het momentum moet worden vastgehouden,” aldus Graham. Airmic’s aanpak om leden te helpen omgaan met AI-risico’s en kansen is zorgvuldig ontwikkeld.In de afgelopen 12 maanden heeft de vereniging nagedacht over de vraag of het ‘t   beste zou zijn om AI als een apart onderwerp te behandelen of om AI in te bedden als onderdeel van de leer-, evenementen- en thought leadership-agenda. Er is gekozen voor het laatste.En Graham benadrukte dat het belangrijk is dat leden nu hun aandacht op AI richten. Airmic is van mening dat dit onderwerp simpelweg te belangrijk is om op de lange baan te schuiven.