AFM en DSI verlengen convenant over vakbekwaamheid

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Stichting DSI hebben het convenant verlengd dat zij sinds 2018 hebben met betrekking tot de vakbekwaamheid van medewerkers die informeren of adviseren over beleggen.Het gaat om een stilzwijgende verlenging met twee jaar. Dit betekent dat de AFM en DSI het convenant zonder aanpassingen voortzetten.

Vakbekwaam personeel noodzakelijke voorwaarde

Het convenant volgt uit vakbekwaamheidseisen die zijn opgenomen in MiFID II. Daarin staat dat iedereen die informeert of adviseert over beleggingen (relevante personen) aantoonbaar ‘vakbekwaam’ moet zijn. De eisen hiervoor staan beschreven in richtsnoeren van de Europese toezichthouder ESMA. De AFM beschouwt vakbekwaam personeel als een belangrijke randvoorwaarde voor goede beleggingsdienstverlening en een zorgvuldige behandeling van klanten.

De AFM en DSI hebben in het convenant afgesproken dat DSI alleen relevante personen die aan deze ESMA-richtsnoeren voldoen, toelaat in haar registers. Eenmaal in de registers geldt de verplichting om kennis up-to-date te houden. Hiervoor heeft DSI ‘Permanent Vakbekwaam’ geïntroduceerd. Op basis van door DSI jaarlijks geactualiseerde leerdoelen bieden opleiders dit programma aan gecertificeerden aan.

De AFM erkent, overeenkomstig het convenant, dat iedereen die in een betreffend DSI-register is opgenomen, vakbekwaam is. Momenteel zijn zo’n 5.000 professionals uit de beleggingssector gecertificeerd in één van de zeven ESMA-registers bij DSI.

Meer eisen dan de DSI-registratie

Met een DSI-registratie voor de relevante personen is overigens niet gezegd dat de onderneming volledig aan de ESMA-richtsnoeren voldoet. De normen in de richtsnoeren zijn breder. Zo zijn er organisatorische eisen voor de onderneming in opgenomen. Ook moet het personeel op de hoogte zijn van interne gedragsregels en procedures van de onderneming (en deze begrijpen en toepassen). Omdat de uitwerking hiervan voor iedere onderneming specifiek is, maakt dit geen onderdeel uit van de certificering bij DSI

Door de verlenging van het convenant blijft naleving van de ESMA-richtsnoeren eenvoudiger voor beleggingsondernemingen. Een DSI-registratie is niet verplicht. Ondernemingen die dit niet willen, kunnen ook zelf per medewerker aantonen aan de AFM dat deze vakbekwaam zijn en hoe dit is georganiseerd binnen de organisatie.