Afkoopsom regresrecht WMO 2016 vastgesteld

 

Onlangs heeft overleg plaatsgevonden tussen het Verbond van Verzekeraars en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de vaststelling van de afkoopsom regresrecht Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor 2016. De afkoopsom voor de deelnemers is voor het jaar 2016 vastgesteld op 10.751.312.euro.  Het Waarborgfonds draagt zorg voor de facturering aan de individuele deelnemende verzekeraars en stuurt  een nota naar verzekeraars betreffende deze afkoopsom.

Het Verbond van Verzekeraars sloot met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een convenant waarin het regresrecht van de gemeenten uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is gecollectiveerd. Aan de hand van een rekenmodel wordt jaarlijks een bedrag vastgesteld dat aan de VNG wordt vergoed voor verstrekkingen aan slachtoffers waar-voor een aansprakelijke persoon bestaat.