Adviseurs verwachten meer fusies en overnames bij verzekeraars

Vrijwel alle adviseurs (85%) verwachten in de komende tijd fusies en overnames van aanbieders. Dat concludeert adviesbureau D&O op basis van eigen onderzoek, meldt Findinet.Bij driekwart van de ondervraagden leidde eerdere bedrijfsconcentraties bij verzekeraars niet of vrijwel niet tot verlies van klanten. Een kwart verloor daarentegen wel klanten als gevolg van het feit dat risicodragers werden overgenomen of gingen fuseren. Verder geeft de meerderheid van de respondenten aan met de nieuwe entiteit minder te zijn gaan samenwerken dan voorheen.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat wijziging van tarieven en het niet langer voeren van bepaalde producten de grootste gevolgen hebben. Uitsluitend naamswijziging of verplaatsing van het kantoor hebben de minste gevolgen voor de adviespraktijk.Respondenten konden in het onderzoek aan verzekeraars die fuseren of een overname doen aanbevelingen meegeven. Een aantal lijnen die uit deze reacties is te trekken, zijn:
– Fusies of overnames worden door slechts weinig adviseurs als een positieve ontwikkeling ervaren.
– Men heeft breed de ervaring dat de communicatie voor, tijdens en na de fusie/overname minder is dan de adviseurs wenselijk achten.
– Zorgen bestaan dat komende fusies/overnames bij de nieuwe entiteiten zullen leiden tot minder waardering voor de positie van de zelfstandig adviseurs.
– Kritisch zijn respondenten over het feit dat door fusies en overnames het productaanbod verder verschraalt en deze verschraling en standaardisering niet in het belang is van de consument.

Bron: D&O/Findinet