Achmea verwerft 100% aandelen van InShared

Achmea heeft overeenstemming bereikt over de overname van het minderheidsbelang van Herberth Samsom en Felix Tenniglo, de mede-oprichters van InShared. InShared zal daarmee 100% eigendom worden van Achmea.In verband met de overname treden Herberth Samsom en Felix Tenniglo ook terug als bestuurders. Op haar website schrijft Achmea: “InShared is hen erkentelijk voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van de onderneming en wenst hen veel succes bij hun toekomstige stappen.”