Achmea: impact noodweer was in tientallen jaren niet zo groot  

De zware regen- en hagelbuien van de afgelopen weken hebben veel schade veroorzaakt bij onze verzekerden, zowel bij particulieren als bij boeren en tuinders. Achmea schat het bruto schadebedrag bij haar klanten nu in op ongeveer 260 miljoen euro. Na herverzekering resteert een netto schadelast voor Achmea van circa 140 miljoen euro. Dit bedrag komt ten laste van het resultaat uit schadeverzekeringen over de eerste zes maanden van dit jaar. Het noodweer heeft een extreme impact, die voor Achmea groter is dan de impact van andere calamiteiten in de afgelopen tientallen jaren, groter ook dan in 2007 het geval was door storm Kyrill.

Met betrekking tot de recente regen- en hagelbuien zegt Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur van Achmea: “De recente uitzonderlijk zware regenval en extreme hagelbuien veroorzaakten veel wateroverlast en schades bij onze verzekerden. Nog los gezien van de materiële schade, heeft dit ook geleid tot veel persoonlijk leed. Medewerkers van onder meer Interpolis, Centraal Beheer en Avéro Achmea hebben met extra inzet gewerkt om het grote aantal getroffen klanten zo goed en zo snel mogelijk van dienst te zijn. Boeren en tuinders met schade aan hun bedrijven werden, waar mogelijk samen met Rabobank, geholpen zodat het getroffen boerenbedrijf weer zo snel mogelijk door kan. Een toename van de schadelast door het veranderende klimaat was verwacht. Over de eerste zes maanden van dit jaar resulteert dit voor Achmea in een aanzienlijk, negatief financieel effect. De huidige premiestellingen zijn niet voldoende dekkend voor de toegenomen schadelast, waardoor premieverhogingen onvermijdelijk zijn. Onder meer preventie kan helpen de schadelast minder sterk te laten toenemen. Onze merken nemen hierin een voortrekkersrol.”

 

Bij har zorgactiviteiten ziet Achmea dat de zorguitgaven, na jaren van beheerste stijging, nu harder stijgen dan de verwachting begin dit jaar. Onder meer de ontwikkeling van de kosten van geneesmiddelen is hiervan de oorzaak. “Onder meer als gevolg van bovenstaande factoren verwachten we op groepsniveau een beperkt negatief operationeel resultaat over de eerste zes maanden van dit jaar.”