a.s.r. verbetert financiële resultaten; combined ratio 96,4%

 

Verzekeraar a.s.r. heeft in de eerste helft van dit jaar de financiële resultaten verbeterd. Dat wordt naar eigen zeggen toegeschreven aan ‘een sterke operationele performance’. Het operationeel resultaat is met 4,3% gestegen naar 292 miljoen euro (H1 2015: 280 miljoen euro), dankzij aanhoudend sterke verzekeringstechnische resultaten en de bijdrage van overgenomen activiteiten sinds medio 2015. Het netto resultaat is met 3,9% gedaald naar  382 miljoen euro (397 miljoen euro), met name door hogere capital gains in H1 2015.”De combined ratio bedraagt inclusief hagel- en waterschadeclaims 96,4%. Dat is beter dan de doelstelling van 97,0%. Exclusief de hagel- en waterschadeclaims komt de combined ratio uit op 94,2%”, aldus de verzekeraar.

De bruto geschreven premies zijn toegenomen met 7,7% tot  2.67 miljard euro ( 2.48 miljard euro).De omzet in het segment Schade is licht toegenomen naar 1.40 miljard euro ( 1.38 miljard euro) dankzij stijgende omzet bij P&C en AOV.De omzet in het segment Leven is gestegen met 14,3% tot 1,34 miljard euro  door overnames en grote nieuwe contracten (1.18 miljard euro).De operationele lasten zijn met € 15 miljoen gestegen tot € 283 miljoen  als gevolg van de overnames. De kostenbesparingen liggen op schema ten opzichte van de middellangetermijndoelstelling. De Solvency II ratio (standaard model) is per 30 juni gestegen naar 191% ((doelstelling: >160%). Per 1 januari 2016 (‘day one’) bedraagt de Solvency II ratio 180%]. De Solvency II ratio (‘midpoint estimate’) werd per ultimo 2015 geraamd op 185%.

In een toelichting op de halfjaarcijfeers stelt bestuursvoorzitter Jos Baeten.: ‘Ik ben blij dat a.s.r. in de eerste helft van 2016 sterke resultaten heeft geboekt, vooral omdat dit de eerste keer is dat wij cijfers publiceren na de geslaagde beursgang en onze notering op 10 juni jl. Onze financiële resultaten, sterke solvabiliteit en autonome kapitaalgeneratie laten zien dat a.s.r. er goed voor staat.Het operationeel resultaat is verbeterd door een sterke bedrijfsvoering.. Wij zijn in staat gebleken om hoge schadeclaims voor hagel- en waterschade op te vangen, en tegelijkertijd de doelstelling voor de combined ratio te handhaven. Met 191% is onze solvabiliteit op basis van het standaard model sterk te noemen. Daarmee zijn wij in staat om te blijven ondernemen en voor winstgevende groei te zorgen. De recente beursgang heeft geen effect op onze klantgerichtheid. Onze klanten geven ons steeds hogere scores in klanttevredenheidsonderzoeken en onze Net Promoter Score is inmiddels positief (van min 13 naar + 1). ’We liggen op koers om aan onze doelstellingen voor de middellange termijn te voldoen.