23 augustus a.s.: Q & A Sanctiewet DNB bij VNAB

De VNAB organiseert op 23 augustus a.s. in het eigen kennis- en ontmoetingscentrum aan de Boompjes in Rotterdam een speciale bijeenkomst  over de Q&A die De Nederlandsche Bank publiceert over de Sanctiewet. ” Omdat een dergelijke tekst altijd weer vragen oproept organiseren het Verbond en de VNAB samen een sessie, waarin DNB een toelichting zal geven op de Q&A en waarschijnlijk twee marktpartijen een best practice  presenteren”, aldus de VNAB in een toelichting. Naast het Verbond en de VNAB  worden ook delegaties van Adfiz en de NVGA uitgenodigd. De bijeenkomst, die van 15.30 tot 17.30 wordt gehouden, wordt afgesloten met een netwerkborrel. Alleen medewerkers van makelaars- en verzekeraarsleden van de VNAB en  van het Verbond kunnen zich voor de bijeenkomst aanmelden.