Twee studiebijeenkomsten Kerckebosch: ‘Herstelcoaching in de praktijk’ en ‘Actualiteiten Letselschade’

 

Studiecentrum Kerckebosch organiseert op 30 november en 1 december a.s. twee letselschade gerelateerde studiebijeenkomsten: op eerstgenoemde datum ‘Herstelcoaching in de praktijk’ in de Makeblijde in Houten en een dag later de actualiteitenmiddag ‘Actualiteiten Letselschade’ in het Postiljon Hotel in Bunnik.

De studiemiddag ‘Herstelcoaching in de praktijk’ geeft antwoord op de meeste gestelde vragen en dilemma’s over herstelgerichte dienstverlening bij letselschade, een onderwerp dat momenteel volop in de belangstelling staat. “In toenemende mate komt schadevergoeding bij letselschade primair in het teken van herstel te staan en meer subsidiair in het teken van financiële compensatie.  Verzekeraars en belangenbehartigers blijken nog veel vragen te hebben over de praktische toepassing en inzet van herstelcoaching in het schaderegelingsproces”, aldus Kerckebosch.

Vragen die tijdens de cursus aan bod komen zijn: ‘Wat is de meerwaarde van herstelcoaching?’, ‘Wat is de plaats van de herstelcoach in de afwikkeling van letselschade?’, ‘Wat doet een herstelcoach?’, ‘Wat zijn de verschillen met het werk van een arbeidsdeskundige, letselschadepsycholoog of casemanager?’, ‘Wanneer schakelt u welke deskundige in? Hoe bepaalt u of het inschakelen van een herstelcoach zinvol is?’, ‘Voor welk slachtoffer en in welke zaak is herstelcoaching geschikt?’, ‘’Eén- of tweezijdige benoeming?’, ‘Valt een herstelcoachtraject onder de noemer schade of onder de noemer kosten?’,  ‘Moet er blokkeringsrecht van toepassing zijn op de rapportage van de herstelcoach?’, ‘Wat als herstelcoaching niet werkt?’

Actualiteiten Letselschade

De praktijkmiddag ‘Actualiteiten Letselschade’ behandelt recente ontwikkelingen in het letselschaderecht en onderwerpen die om een jaarlijkse update meer verdieping vragen. Deze editie staan de volgende vier thema’s centraal:

  1. De schadepost ´Zelfwerkzaamheid in en om het huis, tuinonderhoud (en huishoudelijke arbeid)’
  2. Billijkheidscorrectie bepalen en onderbouwen: (g)een lijn in de jurisprudentie?
  3. Complexe situaties in de letselschaderegeling
  4. Quality Adjusted Life Years voor de berekening van smartengeld: een nieuwe kans?                                                                                                                                         De materie wordt behandeld door vijf docenten/deskundigen: mr. Rianne Marijnissen-Smit (advocaat SAP Letselschade Advocaten) en mr. Mariken Peters (advocaat AV&L Advocatuur en Mediation), mr. Steef Top (Advocaat Advocatenkantoor Visser c.s.), Joost Verhoeven (directeur Arbeidsdeskundig Bureau Radar), en prof.dr.mr. Louis Visscher, bijzonder hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam.