Studiedag Kerckebosch: Hoe voorkomt u uitleggeschillen bij polisvoorwaarden?

Het juist omschrijven van wat wel en niet is verzekerd, is een grote uitdaging voor verzekeraars. De studiedag ‘De (juridische) uitleg van polisvoorwaarden’ op 1 december a.s. van Studiecentrum Kerckebosch biedt verzekeraars en advocaten inzicht in de uitleggeschillen en hun gevolgen en zal de noodzaak van transparantie duidelijk maken.

Tijdens de studiemiddag ‘De (juridische) uitleg van polisvoorwaarden’ krijgen de deelnemers inzicht in de wijze waarop polisvoorwaarden worden uitgelegd. De verschillende uitlegmaatstaven komen aan bod, geïllustreerd door actuele rechtspraak. Daarnaast wordt dieper ingegaan op een aantal onderwerpen waarover regelmatig (dekkings)discussies ontstaan. Namens het Verbond van Verzekeraars zal ten slotte worden toegelicht welke rol de door het Verbond ontwikkelde verzekeringskaarten kunnen spelen bij de uitleg van verzekeringsvoorwaarden.

 De volgende aandachtspunten worden behandeld en besproken: 

  • De juridische context bij het ”leerstuk” van uitleg van polisvoorwaarden
  • De maatstaven die in de rechtspraak zijn ontwikkeld voor de uitleg van polisvoorwaarden
  • Een toelichting op enkele regelmatig terugkerende (dekkings)discussies
  • Het verschil tussen duidelijke en onduidelijke voorwaarden
  • De aandachtspunten bij het formuleren van (aangepaste) polisvoorwaarden
  • Transparantie in de polisvoorwaarden door eenvoudige formulering en presentatie
  • De invloed van commerciële uitlatingen op de uitleg van polisvoorwaarden
  • Casuïstiek: praktijkvoorbeelden over uitleggeschillen in de jurisprudentie
  • Tips & tricks voor het zo goed mogelijk formuleren van polisvoorwaarden en het voorkomen van geschillen daarover
  • De omschrijving van de dekking op Verzekeringskaarten, ontwikkeld door het Verbond van Verzekeraars

Het belang van nauwkeurige formulering 
In de rechtspraak zijn verschillende maatstaven ontwikkeld voor de uitleg van polisvoorwaarden. De meeste polisvoorwaarden zijn standaardvoorwaarden, waarover niet tussen de verzekeraar en de verzekerde wordt onderhandeld. Voorwaarden waarover niet wordt onderhandeld worden in de rechtspraak uitgelegd aan de hand van objectieve factoren. Daaronder vallen in ieder geval de bewoordingen waarin de bepalingen zijn gesteld.

Het omschrijven van wat onder een verzekeringsovereenkomst wel en niet is gedekt, is een uitdaging voor verzekeraars. Een adequate afbakening van de dekking vergt precisie en consistent woordgebruik in het gehele contract. Daarnaast moeten de polisvoorwaarden begrijpelijk zijn. Het gebruik van ‘Jip- en Janneke-taal’ is vanuit het oogpunt van verzekerden gewenst, maar dit soort eenvoudig taalgebruik is niet steeds even geschikt voor het opstellen van een bij uitstek juridisch contract.

Over de uitleg van onduidelijke of inconsistente verzekeringsvoorwaarden kan gemakkelijk verschil van mening ontstaan. Als het erop aankomt zal de rechter moeten beslissen of de gehanteerde polisvoorwaarden de door de verzekeraar beoogde grenzen van de dekking bewerkstelligen. Het is in ieders belang dit soort kostbare geschillen over de polisvoorwaarden

 

De docenten van de studiedag zijn: mr. Martine Kos ( Partner en hoofd sectie AV&S, Bosselaar & Strengers Advocaten),mr. Sanne de Nijs-van ’t Hof (Advocaat, Bosselaar & Strengers Advocaten)  en drs. Patricia Swienink (Projectleider Verzekeringskaarten en Beleidsadviseur Inkomensverzekeringen, Verbond van Verzekeraars)
Cursusinformatie

Organisatie: Studiecentrum Kerckebosch
Datum:  Donderdag 1 december 2016

Locatie: Postillion Hotel Bunnik

Tijden: 12.00 – 17.00 uur

Kosten:  € 495,00 excl. BTW per persoon.

€ 445,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Accreditatie: NOvA PO-punten: 3 en NIVRE PE-punten: 3

Meer informatie over deze bijeenkomst: www.kerckebosch.nl

(link: http://bit.ly/2eTp09g)