Seminar Wij Advocaten op 29 november a.s. over 10 jaar Nieuw BW

 Wij Advocaten organiseert op dinsdag 29 november a.s. een seminar voor genodigden met medewerking van gastspreker prof. mr. J.H. Wansink, emeritus hoogleraar verzekeringsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden. De bijeenkomst staat in het teken van ‘Tien jaar nieuw verzekeringsrecht in het Burgerlijk Wetboek: Het gaat erom niet meer last van de wet te hebben dan strikt noodzakelijk.’

In een toelichting op de keuzethema stelt Wij Advocaten: “Op 1 januari 2016 is het tien jaar geleden dat het nieuw verzekeringsrecht (titel 7.17 van het Burgerlijk Wetboek) werd ingevoerd. In 1972 heeft prof. mr. T.J. Dorhout Mees het voorontwerp voor titel 7.17 gepubliceerd. In een interview ter gelegenheid daarvan schreef hij “Het gaat erom niet meer last van de wet te hebben dan strikt noodzakelijk”. Prof. Wansink zal onder meer ingaan op de vraag of dit door Dorhout Mees geformuleerde doel met titel 7.17 is bereikt. Daarnaast zal hij ingaan op actuele ontwikkelingen in het verzekeringsrecht en de verzekeringswereld.”

De bijeenkomst begint om 15.30 uur (ontvangst om 15.00 uur) en wordt omstreeks 17.00 uur afgesloten met een netwerkborrel. Het seminar vindt plaats in het Scheepvaartmuseum (Kattenburgerplein 1, Amsterdam).