Risico-inspecties onderwerp RABS-bijeenkomst op woensdag 23 november a.s.

 

Woensdag 23 november a.s. staat de volgende bijeenkomst op de agenda van de Rotterdamse Assurantie Bank Sociëteit (RABS). Plaats van handeling is het Mariott Hotel (voorheen Manhattan hotel) aan het Weena in Rotterdam.  De bijeenkomst begint om 17.00 uur. Hierbij staat het onderwerp risico-inspecties centraal. Ronald Dijkstra van Van Empel Inspecties en Advisering  houdt hierover een presentatie.Het NIVRE heeft hiervoor aan deelnemers  1 PE-punt  toegekend.