Rectificatie: NIVRE-bijeenkomst ‘Scheepvaart & Techniek bij Wärtsilä  in Schiedam

In de nieuwsbrief van dinsdag 25 oktober jl, is bij de berichtgeving over de PE-bijeenkomst van de NIVRE-branchegroep Scheepvaart en techniek abusievelijk vermeld dat deze bijeenkomst plaatsvindt in Drunen. De workshop vindt komende dinsdag 1 november a.s. plaats bij Wärtsilä Netherlands aan de Havenstraat 21 (3115 HD) in Schiedam. Wärtsilä  is een Fins bedrijf dat dieselmotoren en propellers bouwt voor schepen en elektriciteitscentrales. Voor meer info: www.nivre.nl