OSB Platform Reconditionering  organiseert op 6 oktober a.s.  in Soest marktbijeenkomst voor zowel leden als niet-leden

OSB Platform Reconditionering, het platform dat is bestemd voor reinigings- en schoonmaakbedrijven die aan herstel na brand-, storm- en waterschade doen, organiseert op donderdagmiddag  6 oktober a.s. van 14.00 tot 16.00 uur in ‘De Leilinden’ in Soest  een marktbijeenkomst waarbij alle reconditioneringsbedrijven welkom zijn, dus zowel leden als niet-leden. “Doel van deze bijeenkomst is met elkaar bij te praten over de ontwikkelingen in het segment”, aldus de branche- en beroepsorganisatie, die verheugd zegt te zijn dat er al 26 branchegenoten zich hebben aangemeld voor de bijeenkomst .

Tijdens het officiële gedeelte zal er vanuit het Platformbestuur Reconditionering, dat bestaat uit  Willem de Brouwer (RGN Nivo Noord), Marlies van der Meulen (Polygon) en Rob Meershoek (Dolmans Calamiteiten Diensten), worden ingegaan op enkele actualiteiten en is er voldoende tijd ingeruimd voor vragen en discussie. ijd en ruimte, zijn er een drietal presentaties. Hierbij gaat  Geerlof van Loo (Stichting Salvage) in op de nieuwe toewijzingsregels van de stichting, vertelt Bart van Weegberg (SVS) het een en ander over de vernieuwde  opleidingen en houdt Ronald Zuidema (Emergenz) een inleiding over traumahulp. Het officiële programma wordt omstreeks 16.00 uur afgesloten met een netwerkborrel.

Platform

Vorig jaar april heeft het OSB met de opzet van het Platform Reconditionering het Platform Calamiteiten nieuw leven ingeblazen. Aanleiding voor de doorstart van het Platform Reconditionering is de wens van de bedrijven om de branche gezond te maken. De bedrijven willen gezamenlijk optrekken en naar buiten treden. Eén van de speerpunten is public affairs, waarbij vooral wordt gedacht aan versteviging van de contacten met NIVRE en Verbond van Verzekeraars. Ook gaat het platform aan de slag met onder andere de CAO, opleidingen, de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, Stichting Salvage, het facturatieproces en de leveringsvoorwaarden.

Het Platform beweegt zich volgens de OSB op de gebieden die alle bedrijven aangaan die actief zijn in het segment reconditionering aangaan. “Het Platform houdt zich verre van de commerciële aspecten van de individuele bedrijven. Een gezonde mate van concurrentie is immers ook van belang voor de ontwikkeling van de branche in het algemeen en de individuele bedrijven in het bijzonder. De kaders waarbinnen het commerciële strijdperk zich afspeelt, zijn nadrukkelijk wél een aandachtsgebied van het OSB Platform Reconditionering. Daarom is het belangrijk dat bedrijven zich conformeren aan die kaders. Dit is dan ook feitelijk één van de ultieme doelstellingen van het Platform”, aldus het OSB. “Omdat niet alle reconditioneringsbedrijven lid zijn van OSB wordt er éénmaal per jaar een ‘open’ vergadering gehouden, waarbij zowel de leden als de niet-leden van OSB welkom zijn. Op die manier wordt geborgd dat het Platformbestuur in staat blijft om alle belangen van de bedrijven in de sector in het oog te houden bij het maken van keuzes.”

 

Aanmelden voor de marktbijeenkomst op 6 oktober a.s. kan bij Kim Sporkslede van de OSB: emailk.sporkslede@osb.nl