HIJINK Advocaten organiseert Informatiebijeenkomst “Achterkant van letselschade”

In samenwerking met het REA College in Nijmegen en Effecyf organiseert HIJINK Letselschade-advocaten op 6 oktober a.seen informatiebijeenkomst voor professionals die in medische, juridische of arbeidsdeskundige zin te maken hebben met mensen met letsel. De bijeenkonmst, die van 12.30 uur tot 17.00 uur in Nijgemen plaatsvindt,  is bestemd voor professionals die mensen met een beperking, ontstaan door een ongeluk, begeleiden in een traject naar participatie in de maatschappij.

In een toelichting stellen de organiseren: “In  de praktijk blijkt hoe belangrijk het is dat betrokken partijen op verschillende disciplines samenwerken ten behoeve van de gezamenlijke patiënt/cliënt. Het doel van betrokken medisch, juridische en arbeidsdeskundige professionals is het zelfde: de betrokken met letsel te helpen zijn of haar leven te hervatten, terug te brengen in de situatie zoals die was voor het incident waardoor het letsel optrad. Het gaat hierbij om zelfredzaamheid, zingeving, gezondheid en geluk.”

Het seminar gaat in op de samenhang tussen de disciplines:

  • Juridische aspecten (WMO, Aansprakelijkheid, Schadevergoeding)
  • Medisch (behandelingen, revalidatie, aanpassingen, hulpmiddelen)
  • Re-integratie (werkhervatting, belastbaarheid, arbeidsdeskundige begeleiding)