Gereduceerd tarief voor snelle beslissers Symposium LRGD

  Op 24 november a.s. organiseert het LRGD (Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen) zijn jaarlijkse symposium. Plaats van handeling is Hotel Vianane in Vianane (van 10.00  tot 16.30 uur) De organisatie heeft inmiddels het programma voor de dag helemaal rond. Wie voor het einde van deze maand zich aanmeldt voor dit symposium kan de dag tegen een gereduceerd tarief bijwonen.

 Het thema van dit symposium zal zich richten op de volgende probleemstelling: De deskundige voert zijn onderzoek uit ter beantwoording van de in het benoemingsvonnis gestelde vragen. Vanzelfsprekend is de deskundige benoemd vanwege zijn vakgebied of specialisatie. Het onderzoek kan leiden tot niet expliciet tot het vakgebied behorende bevindingen of tot bevindingen die buiten de specifieke expertise, op basis waarvan de deskundige werd benoemd, liggen.I n hoeverre moet de benoemende rechter daarmee op voorhand rekening houden? In hoeverre heeft de deskundige de vrijheid om zelf, dan wel met hulppersonen, deze grijze gebieden in het onderzoek te betrekken? Of moet het ‘grijze gebied’ per definitie als niet tot het onderzoek behorende worden afgedaan? Zijn het grijze gebieden?

Programma

Na de opening door LRGD-secretaris  Mr.ing. Nico  Keijser zijn er presentaties van:

Mr. A.P. Meijboom; Het overtreden van de grenzen van deskundigheid
Mr. Clemens Roijackers; Deskundige, hulppersoon en rechter: haperingen in de fasegewijze beoordeling.
Mr. Petra Dondorp; Wie niet de goede vragen stelt, krijgt niet de goede antwoorden
Na de lunch zijn er onder meer parallelsessies:

13.15 – 14.15 uur: Lunch

Kamer Grond, Vastgoed en Bouw, Fysieke omgeving
Mr. J.R. (Jurgen) Vermeulen; Inschakeling externe deskundige door de gerechtelijk deskundige in de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedure
Mr. F.A. (Frank) Mulder; Inschakeling externe deskundige door de gerechtelijk deskundige in de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedure
Drs. R. de Boer; Grondeigendom en de nieuwe Omgevingswet

Kamer Financieel Economisch
Bram van der Meer (titel nog onbekend)

Dhr. R. Rozekrans RA (titel nog onbekend)

Kamer Mens en Medisch
Prof. A.C. Hendriks; Mens en Medisch: wat is menselijk en wat is medisch?
Algemeen
Prof.dr. J. Koelewijn; Hoe om te gaan met “wat als vragen”
https://www.lrgd.nl/symposiumMr. L.F.A. Husson (titel nog onbekend)

Kamer Techniek en Varia
Dhr. J.H. van den Elshout re; (titel nog onbekend)l
ir. G.W.N. Jol (titel nog onbekend)l
Kamer Informatisering en Automatisering
Prof.dr.ing. J.B.F. Mulder MScBA; Deskundig zijn in falende ICT-projecten
Prof.dr.ir. J.L.G. Dietz; Deskundig zijn in falende ICT-projecten
Dhr. M.E. Hoekstra RFIN; Het voorkomen van opgelegde onderzoeksbeperkingen bij een (internationale) deskundigen opdracht.

Voor nadere informatie en inschrijven: https://www.lrgd.nl/symposium