Drie wetenschappelijke symposia bij Amsterdam Centre for Insurance Studies

 

Het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS), een netwerk van ruim 60 onderzoekers rond het thema Verzekeringskunde, organiseert dit najaar drie wetenschappelijke symposia. Op 18 oktober a.s. staat ‘Big Data, technologische innovaties en de gevolgen voor de verzekeringssector’ op de agenda, op 11 november a.s. ‘De veelzijdigheid van de verzekeringsovereenkomst’ en op 25 november a.s. ‘Het bestaansrecht van co-assurantie vanuit juridisch en economisch perspectief’. De bijeenkomsten worden georganiseerd door Fred de Jong van het gelijknamige adviesbureau.

Op 18 oktober a.s. vindt op de Universiteit van Amsterdam (Zaal M 1.02) van 13.30 uur (ontvangst vanaf 13.00 uur tot 17.30 uur het seminar ‘Big Data, digitale innovatie en de gevolgen voor de verzekeringssector’ plaats. Er worden vier lezingen gehouden en een afsluitende discussie:

 • Big Data, Machine learning en robo-advice’ door drs. Diederick van Thiel (promovendus en eigenaar / oprichter van Advice Games en Advice Robo);
 • ‘De juridische implicaties van Big Data voor de verzekeringssector’ door mr. Gerrit-Jan Zwenne (LU);
 • ‘Onderzoek data analytics en tarifering van verzekeringen ’door mevr. dr. Katrien Antonio (UvA);
 • Text-mining Customer Interactions on Social Media’ door dr. Benjamin Lucas (Maastricht University);
 • Afsluitende discussie o.l.v. prof. dr. Marc Salomon, directeur Big Data Aliance (UvA) naar aanleiding van de green paper ‘Big Data’ van Verbond van Verzekeraars en Future of Financial Services van het World Economic Forum .

Op 11 november a.s. wordt van 13.00 uur tot 17.30 uur het symposium ‘De verzekeringsovereenkomst: een veelzijdige overeenkomst’ gehouden door ACIS in samenwerking met Het Verzekerings-Archief, tijdschrift voor verzekeringswetenschap, het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, JPR Advocaten en Uitgeverij Paris. Als locatie is gekozen voor de ‘Industrieele Groote Club’ in hartje Amsterdam. Het programma, waarbij dr. H.P.A.J. Martius (advocaat en hoofd Juridische zaken Delta Lloyd), als dagvoorzitter fungeert, telt maar liefst acht inleiders. Dat zijn:

 • dr. M.L. Hendrikse (o.a. hoogleraar Handelsrecht en Verzekeringsrecht OU, tevens houder van de JPR Advocaten-leerstoel aldaar en directeur ACIS): ‘Geestelijke stoornis en het leerstuk eigen schuld in het verzekeringsrecht’;
 • mr. B.M. Jonk-van Wijk (advocaat bij Houthoff Buruma in Rotterdam): ‘Enige knelpunten aangaande verjaring in het verzekeringsrecht’;
 • B. Holthuis (advocaat bij JPR Advocaten in Deventer): ‘Actualiteiten particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering’;
 • mr. J.I. Roos (buitenpromovendus Verzekeringsrecht UvA, juridisch adviseur in Amsterdam): ‘De ‘to follow’-clausule’;
 • K. Engel (docent Privaatrecht OU, wetenschappelijk medewerker JPR Advocaten): ‘De precontractuele mededelingsplicht van de aspirant-verzekeringnemer: capita selecta’;
 • P. van Zwieten (bedrijfsjurist Univé Dichtbij ): ‘De rechtspositie van de schadeverzekeraar na subrogatie’;
 • D.B. Holthinrichs (o.a. promovendus OU): ‘Ontwikkelingen aangaande de vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekeringen’
 • dr. J.G.J. Rinkes (o.a. hoogleraar Privaatrecht OU en hoogleraar Europees en Vergelijkend verzekeringsrecht UvA en verbonden): ‘Rechtsvergelijkende notities aangaande de veelzijdigheid van de verzekeringsovereenkomst’;

Op 25 november a.s. verkast ACIS naar Rotterdam. In het kennis- en ontmoetingscentrum van de VNAB van 13.30 uur tot 16.30 uur het seminar ‘Bestaansrecht Co-Assurantie vanuit juridisch en economisch perspectief’ plaatsd. Onder leiding van dagvoorzitter dr. Fred de Jong gaan vier sprekers op dit onderwerp in:

 • ‘Juridische kenmerken / knelpunten van co-assurantie ‘door mr. Jessica Roos (UvA);
 • ‘Co-assurantie, mededinging en Europa’ door mr. Tine Meurs (KU Leuven);
 • ‘Volmacht en co-assurantie, zoek de verschillen’ door dr. Fred de Jong (UvA);
 • ‘De economische positie van co-assurantie’ door Rob Wagenvoord (UvA).

Voor nadere informatie over de drie symposia: http://acis.uva.nl/symposia; voor aanmelden:  acis@uva.nl