Crawford sponsort Fraude Film Festival

Crawford & Company treedt op als sponsor van het Fraude Film Festival 2016,
dat op 13 en 14 oktober a.s. voor de derde keer in de historie wordt
gehouden in het Filmmuseum Eye in Amsterdam. Het expertise- en
claimsmanagementbureau zal op de tweede dag het festival met een 20-tal
relaties bezoeken. In een toelichting op de sponsoring zegt algemeen
directeur George Oostrom: “In de eerste plaats vinden wij het belangrijk
aandacht te besteden aan alle potentiële vormen van fraude. Zaken waarop wij
in ons werk van alledag constant alert moeten zijn. Ten tweede sluit het thema van
het festival nauw aan bij de werkzaamheden die we aanbieden op het terrein
van fraude enerzijds en cyber anderzijds.”

Op de beide festivaldagen in oktober worden in Filmmuseum Eye films en
documentaires getoond over fraude, corruptie en de bestrijding ervan. De
thema’s die tijdens de derde festivaleditie worden belicht zijn onder meer
verzekeringsfraude, identiteitsfraude, matchfixing, corporate crime, lawful
but lawful, eerlijk eten, terrorismefinanciering, out of cost solutions en
klokkenluiders.

Op vrijdag, de openbare dag, zoekt het Fraude Film Festival de directe
communicatie met de maatschappij. Hierbij worden onder meer vertoond een
ludiek filmpje van het Ministerie van Veiligheid & Justitie, het film- en
documentaire programma van Peter van Ingen en de nieuwe documentaire van
Frans Bromet over klokkenluiders. Tevens wordt op vrijdag de
aanmoedigingsprijs uitgereikt over het beste documentair plan over fraude.
Voor meer informatie over het festival en aanmelden (op eigen naam):
www.fraudefilmfestival.nl.