Ziekenhuizen melden elke dag datalek

.

Nederlandse ziekenhuizen hebben sinds begin dit jaar 304 keer melding gemaakt van het verlies van privacygevoelige informatie. Dat komt neer op ongeveer één datalek per dag, blijkt uit cijfers van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).Details over de aard van de meldingen wil de AP niet geven vanwege de mogelijke traceerbaarheid daarvan naar individuele ziekenhuizen. Meer in het algemeen valt het de privacywaakhond op dat veel meldingen het gevolg zijn van onbeveiligde verbindingen en menselijke fouten.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen wil niet zeggen of dat aantal reden is tot zorg. Omdat de meldplicht datalekken pas sinds begin dit jaar bestaat, kan zij het aantal nergens tegen afzetten, aldus een woordvoerder. “Wel hebben wij het idee dat er een hoge mate van alertheid is bij ziekenhuizen. De bereidheid om te melden is groot. Dus ook als er twijfel is of een datalek wel onder de meldplicht valt

Sinds 1 januari zijn organisaties verplicht de privacywaakhond direct op de hoogte te stellen van ernstige datalekken. Bijvoorbeeld als het gaat om het verlies van grote hoeveelheden gegevens of zeer gevoelige informatie waar ziekenhuizen mee te maken hebben. In totaal klopten organisaties sinds 1 januari zo’n 4700 keer aan bij de AP, omdat privégegevens mogelijk in handen van derden waren gevallen. Bijna een kwart kwam uit de zorgsector, waarvan dus ruim 300 van ziekenhuizen

Bron Trouw