Zakelijke markt: minder brand- en waterschades, toename stormschades

In de zakelijke markt werden vorig jaar 152.000 schadeclaims geregistreerd, 13,1% minder dan de 175.000 een jaar eerder. Zij veroorzaakten bij elkaar voor 668 miljoen euro aan schade. Dat is 1,8 keer minder dan in de particuliere markt. Het aantal schades in het zakelijk segment ligt echter ca. 6,6 keer zo laag. Hierdoor ligt het gemiddeld schadebedrag (4.389)een stuk hoger uit in vergelijking met particuliere schades (1.174 euro). Uit CED’s Trendrapport Property blijkt verder dat ten opzichte van 2014 in vrijwel alle schadebranches zowel het aantal schadeclaims als de totale schadelast is gedaald; alleen de frequentie en de omvang van het aantal stormschades viel fors hoger uit.

Brand zorgt met afstand voor het grootste schadebedrag: 21.000 brandschadeclaims (2014: 25.000, min 16%) brachten de schadelast voor verzekeraars op 398 miljoen euro, 10,6% minder dan de 445 miljoen euro in 2014. Daarmee slokken brandschades 60% van de totale zakelijke schadelast op. Het aantal branden per 1.000 bedrijven nam vorig jaar af van 17,7 naar 13,9; de gemiddelde schadelast steeg echter met 8,3% van 17.612 euro naar 19.066 euro, een bedrag dat bijna vijf keer zo hoog is als het gemiddelde brandschadebedrag in het particuliere segment.

Overige branches

De meeste claims op de zakelijke brandpolis betreffen waterschades; 51.000, bijna een derde lager dan de 76.000 een jaar eerder. Waterschades veroorzaakten met 82 miljoen euro 12% van de totale schadelast het laagste schadebedrag sinds 2010 en bijna een halvering ten opzichte van 2014 toen hevige regenbuien in de zomer voor een recordbedrag aan waterschade met zich meebrachten: 156 miljoen euro. Ook de kosten van de gemiddelde waterschade liepen na twee jaar van stijging vorig jaar terug tot 1.603 euro.

Het aantal diefstallen en inbraken in het bedrijfsleven daalt sinds 2010 gestaag: van 52.000 in 2010 via 38.000 in 2014 naar 33.000 vorig jaar, een afname met 13,2%. Het gemiddelde schadebedrag is de afgelopen twee jaar met iets meer dan de helft gestegen van 1.647 euro naar 2.475 euro. Aan bedrijfspanden werden vorig jaar, net als in 2014, 18.000 keer schade toegebracht door motorvoertuigen. Ook de schadelast bleef met 27 miljoen euro op het zelfde niveau als een jaar eerder; de gemiddelde schadelast viel met 1.517 euro slechts 12 euro hoger uit dan in 2014

De enige schadetoename, zowel in frequentie als in omvang, deed zich vorig jaar voor bij stormschades. Zo onvoorspelbaar als een storm zelf, kunnen ook het aantal schades, de omvang als het gemiddelde schadebedrag sterk van jaar tot jaar verschillen. Zo werden er vorig jaar 17.000 stormschades geregistreerd, meer dan drie keer zoveel als de 5.000 in 2014, maar minder dan de 22.000 in 2013. De totale schadelast laat een soortgelijke trend zien: de 41 miljoen in 2015 is 2,5 keer zoveel als de 17 miljoen euro een jaar eerder, maar is bijna een derde lager dan de 60 miljoen euro in 2013. Het gemiddelde stormschadebedrag bedroeg vorig jaar 2.28 euro tegen 3.310 euro in 2014 en 2.749 euro in 2013.