WTW: Schades als gevolg van acties in de ‘grijze zone’ vragen om paraatheid, nu bedrijven hun mogelijkheden voor politiek riskmanagement uitbreiden

Na een jaar waarin bijna een vijfde van de bedrijven aangaf hun winsten te moeten aanpassen als gevolg van geopolitieke gebeurtenissen, kenden bedrijven in 2024 opnieuw een moeilijk jaar, waarbij 69% melding maakte van verstoringen van de toeleveringsketen die verband hielden met geopolitiek e incidenten, zo blijkt  uit een   nieuw rapport van WTW met als titel ‘How are leading companies managing today’s political risks?’   Uit het zevende jaarlijkse politieke risico-onderzoek van WTW blijkt dat het algemene gevoel van ongerustheid dat vorig jaar onder bedrijven werd gemeten, is omgezet in paraatheid. Ongeveer 96% van de respondenten geeft aan dit jaar te hebben geïnvesteerd in nieuwe capaciteiten voor politiek riskmanagement, waaronder het verbeteren van bedrijfsprocessen en het opzetten van multifunctionele teams.

 

Gedeeltelijk als gevolg van verstoringen in de Rode Zee lijken door staten gesteunde t verstoring van de toeleveringsketen een van de belangrijkste zakelijke zorgen voor 2024 te zijn, terwijl ‘agressie in de grijze zone’, wat betekent dat elke actie die wordt gebruikt om een ​​land op welke manier dan ook te verzwakken, afgezien van oorlog,  voor het eerst de top 10 van risico’s van het jaar bereikte . Andere bevindingen zijn onder meer: o   47% ondervond een politieke risicoschade van meer dan $50 miljoeno   De escalaties als gevolg van het conflict in Gaza hebben minder financiële gevolgen gehad dan het conflict in Oekraïne: 4% rapporteerde een materiële negatieve financiële impact voor Gaza, tegenover 20% voor Oekraïne;o   Trends in de richting van geostrategische concurrentie en populisme zullen naar verwachting ‘versterken’;o   Nu de VS op weg zijn naar verkiezingen, rapporteerde 64% bezorgdheid over het politieke risico in Noord-Amerika – hetzelfde percentage als de bezorgdheid over het politieke risico in Azië

Toprisico’s 2024

1.      Complicaties en escalatie in Oekraïne

2.      Jaar van verkiezingen

3.      Rivaliteit tussen de VS en China

4.      Onzeker klimaatbeleid

5.      Verkeerd managene van het Chinese risico

6.      Escalatie in het Midden-Oosten

7.      Het volgende grote conflict

8.      Groeivertraging op de thuismarkt

9.      Institutioneel verval

10.  Actie in de ‘grijze zone’

“Na een paar uitdagende jaren lijken bedrijven te hebben geaccepteerd dat aanzienlijke politieke risico-schades de nieuwe norm zijn, en werken ze aan het opbouwen van riskmanagement capaciteiten”, zegt Sam Wilkin, Director Political Risks  bij WTW. Na een paar uitdagende jaren lijken bedrijven te hebben geaccepteerd dat aanzienlijke politieke risicoschades de nieuwe norm zijn, en werken ze aan het opbouwen van riskmanagementcapaciteiten.” Zoals een in het rapport aangehaalde leidinggevende uit de olie-industrie het verwoordde: “politieke risico’s worden erkend, maar schrikken de activiteiten niet af”, en voegde eraan toe dat “het wordt gezien als een factor die moet worden beheerd binnen ons bredere kader voor riskmanagement.”

Wilkin  benadrukte dat “panelleden zich vooral zorgen maakten over aanvallen op de infrastructuur, zoals sabotage van pijpleidingen en kabels. Bovendien zijn bezittingen in internationale wateren het doelwit omdat ze kunnen worden aangevallen zonder dat er vergelding nodig is.” De brede verspreiding van dronetechnologie heeft dergelijke aanvallen op afstand veel gemakkelijker gemaakt, merkte hij op. Een Europese energiebestuurder deelde mee dat zij “geconfronteerd worden met hybride of grijze zone-bedreigingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne – sabotage-incidenten zoals de Nord Stream-aanvallen of cyberaanvallen, waardoor daders plausibel kunnen worden ontkend.” Het conflict in Oekraïne blijft het grootste risico van het jaar, gevolgd door zorgen over verkiezingen. Omdat in verschillende landen in 2024 meer burgers gaan stemmen dan ooit in de komende decennia, werd het beheersen van de politieke onzekerheid en de mogelijke gevolgen voor het bedrijfsleven als een grote uitdaging gezien. Panelleden deelden hun zorgen over handelsoorlogen, toenemend protectionisme en populisme.

Het volledige rapport kan worden gedownload op Political Risk Survey Report 2024