WIJ Seminar op 13 oktober a.s. in teken van nieuw verzekeringsrecht

Op donderdag 13 oktober a.s. organiseert WIJ Advocaten een seminar voor de relaties uit de verzekeringsbranche met gastspreker prof. mr. HanWansink, emeritus hoogleraar verzekeringsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden. Het onderwerp is:Tien jaar titel 7.17 BW “Het gaat erom niet meer last van de wet te hebben dan strikt noodzakelijk”

Op 1 januari 2016 was het tien jaar geleden dat het nieuw verzekeringsrecht werd ingevoerd. In 1972 had prof. mr. T.J. Dorhout Mees het voorontwerp voor titel 7.17 gepubliceerd. In een interview ter gelegenheid daarvan schreef hij “Het gaat erom niet meer last van de wet te hebben dan strikt noodzakelijk”. Prof. Wansink zal onder meer ingaan op de vraag of dit door Dorhout Mees geformuleerde doel met titel 7.17 is bereikt. Daarnaast zal hij ingaan op actuele ontwikkelingen in het verzekeringsrecht en de verzekeringswereld.

Het seminar vindt plaats in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam van 15.00 tot 17.00 uur met aansluitend een netwerkborrel.De officiële uitnodiging volgt in augustus.