WIA-expert Jasper Broers  (NN):  Veel jongere werknemers zijn nog steeds langer ziek

Steeds meer mensen doen een beroep op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Hoewel lang niet alle aanvragen worden toegewezen, is die toename wel reden tot zorg, vindt Jasper Broers, WIA-expert van Nationale-Nederlanden. “Vooral jongere werknemers blijven kwetsbaar”, zo valt te lezen in NN’s Trendsrapport Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid.

De WIA-instroom blijft toenemen. In 2023 is het aantal nieuw toegekende WGA-uitkeringen gestegen met 8,4%. De stijging van het aantal WIA-aanvragen kwam zelfs uit op 15%, zo meldt het UWV-jaarverslag over 2023 . Broers wijst op de stijging van het aantal 42e weekmeldingen. “We zien dat de meldingen van de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar met 5% zijn toegenomen. Dat is een lager groeipercentage dan in 2022, toen de stijging uitkwam op 26%. Maar de trend is en blijft zorgwekkend.”

Er is een grote groep jongere werknemers die kwetsbaar is, constateert hij.  “Daar moeten we meer aandacht aan geven. Hoe zorgen we dat deze groep aan het werk blijft? Hoe voorkomen we dat jonge werknemers voor langere tijd uitvallen? Want je wilt als samenleving niet dat mensen zo vroeg in hun carrière niet meer mee kunnen komen.”

Het blijft volgens lastig om mensen die al een hele tijd thuiszitten weer actief te krijgen. Dat is duidelijk terug te zien  in de WIA-cijfers over 2023. Want het aantal mensen dat twee jaar ziek is, is gestegen. En dat met maar liefst 15%. “Dat is fors. Zo’n sterke stijging hebben we nog niet eerder gezien. En dat is echt reden tot zorg”, vindt Jasper

UWV heeft meer aanvragen afgehandeld

UWV heeft er al jarenlang moeite mee om het aantal aanvragen voor een sociaal-medische beoordeling bij te houden. Dat komt vooral door een gebrek aan keuringsartsen. Maar over 2023 heeft UWV het op basis van de cijfers goed gedaan. “Het aantal afgehandelde aanvragen nam met maar liefst 21% toe. Dat waren er bijna 14.000 meer dan in 2022. Dat is enorm veel.”

Jasper maakt er wel een kanttekening bij. Want de stijging van het aantal afgehandelde aanvragen komt voor twee derde door de verkorte 60-plus beoordeling. Wie aan het einde van de WIA-wachttijd 60 jaar of ouder is, wordt niet meer beoordeeld door de verzekeringsarts. De arbeidsdeskundige bepaalt in dat geval het arbeidsvermogen en de uitkering.

“Het is wel zo dat een derde van het toegenomen aantal afgehandelde aanvragen op de gebruikelijke manier is gedaan”, zegt Jasper. “UWV is hier dus wel flink in vooruitgegaan. Daarvoor verdienen ze alle lof.”

Meer afwijzingen

Maar opvallend is vooral dat er in 2023 meer aanvragen zijn afgewezen dan in het jaar daarvoor. “Dat moet ons met z’n allen aan het denken zetten, vindt Jasper. “In de categorie 25 tot 35 jaar steeg het aantal afwijzingen met 22%. Is er in de WIA-wachttijd wel voldoende gedaan om die mensen aan het werk te houden? We denken dat het merendeel van de afgewezen aanvragen uit de Ziektewet komt. Dat gaat om mensen die geen werkgever (meer) hebben. We zouden graag meer onderzoek willen naar deze doelgroep.”

Klik hier voor het volledige artikel: https://inkomencollectief.h5mag.com/trendrapport_juni_2024/ontwikkelingen-wia-instroom