Watersnoodramp van 2021: 7,5 miljard euro uitgekeerd aan meer dan 200.000 Duitse verzekerden

Drie jaar na de overstromingsramp in West-Duitsland gaat de schadeafhandeling door verzekeraars de laatste fase in. “Met ongeveer 7,5 miljard euro is nu ruim 90% van het schadebedrag uitgekeerd”, zegt Anja Käfer-Rohrbach, adjunct-directeur van het Duitse Verbond van Verzekeraars GDV. Alle gerapporteerde particuliere  schade is vergoed en de bijbehorende voorzieningen zijn vrijgegeven. De verzekeraars hebben bijna een miljard euro opzij gezet voor de bijna tien procent van de schadegevallen die nog niet zijn uitbetaald.

“Alle polishouders hebben al geld ontvangen. De voorzieningen dekken het resterende werk aan de claims waarvoor het schadebedrag nog niet volledig is uitbetaald,” zegt Käfer-Rohrbach. Zodra de laatste werkzaamheden zijn afgerond, kunnen de voorzieningen worden vrijgegeven. In principe is de schaderegeling voor de watersnoodramp van juli 2021 nu afgerond. “Dit is een goed signaal voor de getroffen mensen, ook al zijn ze nog ver verwijderd van een normale situatie”, zegt Käfer-Rohrbach.

Op 14 en 15 juli 2021 veroorzaakte hevige regenval verwoestende overstromingen, vooral in het zuiden van Noordrijn-Westfalen en het noorden van Rijnland-Palts, die hele regio’s verwoestten. Meer dan 180 mensen kwamen om het leven. Voor de verzekeringssector waren de overstromingen als gevolg van de storm ‘Bernd’ de ernstigste natuurramp in Duitsland tot nu toe, met 206.000 schadeclaims en een totaal verlies van 8,75 miljard euro.

Concepten voor aanpassing aan klimaatverandering ontbreken grotendeels

Met schades door stormen, hagel, overstromingen en overstromingen door hevige regenval van in totaal 15,9 miljard euro, was 2021 als geheel het duurste natuurrampjaar in de geschiedenis voor verzekeraars. “De voortdurende toename van extreme weersomstandigheden laat ons zien hoe belangrijk het is om mensen en hun leefruimte preventief te beschermen tegen natuurgevaren”, zegt Käfer-Rohrbach. “Het is de hoogste tijd om bindende maatregelen te nemen om ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. We kunnen ons niet langer politieke aarzeling veroorloven.”

Käfer-Rohrbach richtte zich tot politici en herhaalde het aanbod van de verzekeringssector om aan een levensvatbare oplossing te werken. “Ook al zijn de federale en deelstaatregeringen het niet eens kunnen worden over een gezamenlijke aanpak voor de manier waarop huiseigenaren zich effectief moeten verzekeren tegen extreme weersrisico’s. We blijven bereid tot een op feiten gebaseerde dialoog: We blijven bereid tot een op feiten gebaseerde dialoog. Wij dragen ons steentje bij door verzekeringsdekking te bieden. Schade kan echter alleen worden voorkomen door preventie en aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering,” aldus Käfer-Rohrbach