Waardespecialist’ EMN groeit sterk in krimpende markt : 40% meer experts in 4 jaar tijd

In een krimpende expertisemarkt heeft EMN de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. In vier jaar tijd  is EMN, actief in de branches property, liability & marine  met bijna 40% gegroeid naar 55 experts, die gezamenlijk ruim 11.000 opdrachten per jaar behandelen. “Zowel met property als liability/ CAR staat EMN in de top van de  expertisebureaus”, meldt CED in een persbericht, waarin het EMN positioneert als ‘waardespecialist op het gebied van brand-, aansprakelijkheids- en transportschades. Dat EMN binnen CED een bijzondere plaats inneemt blijkt vooral uit het feit dat het samen met SOS International de enige twee bedrijfsonderdelen vormen die onder  eigen naam verder gaan. Alle andere bedrijfsonderdelen opereren sinds 1 november jl. onder CED-vlag.

Met ingang van 1 november jl. heeft CED de interne organisatie én het productportfolio ingrijpend aangepast. Het bedrijf biedt nu in drie domeinen – ‘Property’, ‘Mobility’ en ‘Vitality’ – volledig geïntegreerd schademanagement. EMN opereert met haar specialistische expertise binnen het domein ‘Property’, stelt CED. “In lijn met de strategie van moederbedrijf CED, vaart EMN een nieuwe koers gericht op waarde. Bij complexe schades is het beschermen en behouden van waarde een vak apart. Juist bij omvangrijke technische en financiële verzekeringszaken komt het aan op sterke inhoudelijke kennis.  EMN voegt echter nog een factor toe aan deze expertise: denken en handelen  vanuit wat voor mensen en bedrijven van waarde is. Door de combinatie van oog voor de menselijke maat, gebruik van moderne technologie, toepassing van optimale processen en de juiste inzet van deskundigheid, zijn wij als EMN uiterst succesvol in het beschermen en behouden van waarde. In binnen- en buitenland.”

Als partner in het internationale netwerk VRS Adjusters, kan EMN wereldwijd schadebehandeling bieden. VRS Adjusters is een omvangrijk internationaal netwerk van expertisebureaus. Bij dit netwerk zijn meer dan 3.500 schade-experts aangesloten, werkzaam vanuit meer dan 450 kantoorlocaties in 140 verschillende landen, op alle continenten