Waardespecialist’ CED roept branche op anders naar schade te kijken

“Willen we als schadebranche relevant blijven, dan moeten we in waarde leren denken.” Die oproep deed CEO Hans Coffeng van CED Group eerder deze week tijdens een relatie-evenement in Maarssen ter gelegenheid van de lancering van de nieuwe koers (van schade- naar waardespecialist), het nieuwe frisse beeldmerk en de aanpassing van zowel de interne organisatie als het productportfolio. CED biedt in het vervolg, verdeeld over drie werkgebieden ( ‘Property’, ‘Mobility’ en ‘Vitality’), een volledig geïntegreerd schademanagement: van preventie, noodhulpverlening en schademelding tot expertise en herstel. Dit alles uit één hand en onder één vlag (CED). Dat betekent onder meer dat de CED-labels MultiHerstel, EMN Mens, EMN Forensic en HDS Taxaties in het CED-merk opgaan. Alleen de onderdelen EMN (Brand, Marine & CAR/Aansprakelijkheid) en SOS International blijven onder eigen naam in de markt opereren.

In de nieuwe koers staat een geïntegreerde schadebehandeling en preventie centraal. “Wij zijn er om te beschermen en te behouden wat mensen dierbaar is”, licht Coffeng toe, volgens wie het nóg belangrijker is dat CED vanuit een ander perspectief naar de markt is gaan kijken. “We hebben als branche altijd vanuit schade gedacht. Maar dat is een doodlopend spoor. We moeten ons werk herdefiniëren als waardemanagement. Eindgebruikers denken niet in termen van schade. Die hebben iets waardevols, willen die waarde behouden. En áls er iets gebeurt, willen ze dat het zo snel en meelevend mogelijk wordt opgelost.”

Regie in eigen hand houden
Die andere manier van denken is volgens Coffeng urgent gezien de fundamentele verschuivingen in de markt. “Schadevolumes blijven krimpen, de markt krijgt te maken met nieuwe concurrenten. De grote uitdaging voor ons én onze klanten is hoe we onze eigen rol in dat veranderende krachtenveld zien. Als we niets doen, denk ik dat onze hele sector marginaliseert, dat andere spelers de regie en de meerwaarde naar zich toetrekken.”
Met de nieuwe koers bouwt CED voort op de strategie van de afgelopen drie jaar. Daarin stond het opbouwen van een compleet portfolio – van schademelding tot herstel – centraal. Coffeng: “Daarnaast hebben we de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de gouden combinatie van slimme technologie en menselijke expertise en betrokkenheid. Daardoor kunnen we snel, efficiënt en met inlevingsvermogen werken. Dat we met die filosofie op de goede weg zitten, blijkt uit de double-digit groei die we al een aantal jaren – in een krimpmarkt – weten te noteren.”

Van real-time naar pre-time
De volgende stap is om een actievere rol te gaan spelen bij het voorkomen van problemen en schades. Technologische innovaties, met name op het gebied van internet of things, domotica en robotica, zorgen volgens CED de komende jaren voor een ingrijpende verschuiving in het dienstenpakket. “Zulke technologie maakt het mogelijk om met sensoren bijvoorbeeld locatie, beweging, vocht of temperatuur te monitoren én direct actie te ondernemen. Niet real-time, als het mis dreigt te gaan, maar pre-time, nog voordat een risico ontstaat. Op dat punt zien we een belangrijke rol voor CED als ‘waardemanager’. Immers, juist het voorkomen van schade leidt tot behoud van waarde van bezittingen, mobiliteit en vitaliteit.”