Voor vijfde maand op rij daalt het aantal motorvoertuigdiefstallen

Voor de vijfde achtereenvolgende maand en voor de zesde keer dit jaar (februari uitgezonderd) is het aantal voertuigdiefstallen in ons land afgenomen in vergelijking met dezelfde maand in 2015. De maandelijkse dalingspercentages varieerden tussen de 6,2% en 15,8%, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc). Vorige maand werden 2.111 motorvoertuigen gestolen, 395 (15.8%) minder dan de 2.506 diefstalgevallen in juli 2015.

In zeven van de tien de voertuigcategorieën was er sprake van een diefstaldaling. Scooters, brom- en snorfietsen zorgden net als in mei en juni voor de grootste diefstalafname in aantallen: met 234 van 1.300 naar 1.064, een afname met 18%. Ook bij personenauto’s werden vorige maand minder diefstallen geregistreerd: 683 tegen 827 in juli 2015, een afname met 17,4%. Procentueel de grootste afname deed zich voor bij de jonge personenauto’s (t/m 3 jaar): met 43,2% van 229 maar 130. Van de oudere modellen (vier jaar en ouder) werden er in juli 553 gestolen, 7,5% minder dan de 598 een jaar eerder. Verder werden er vorige maand ook minder lichte bedrijfsvoertuigen (111/was 132, min 15,9%) en aanhangers (51/74, min 20,3%) gestolen. In vier voertuigcategorieën was er sprake van een doorgaans lichte toename in aantallen. Zo werden er in juli 171 motorfietsen gestolen, zes (3,6%) meer dan de 165 een jaar eerder. Verder werden er 12 opleggers (was 9, + 33,3%), 9 caravans (5, + 80%) en 10 zware bedrijfsvoertuigen (3, + 233,3%) ontvreemd.

Eerste zeven maanden 2016

Uit de AVc-cijfers komt verder naar voren dat er in de eerste zeven maanden van dit jaar in totaal 15.307 motorvoertuigen zijn gestolen, 1.408 minder (min 8,4%) dan de 16.715 diefstalgevallen in dezelfde periode in 2015. Bij slechts één van de elf voertuigcategorieën was er sprake van een toename ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Van de lichte bedrijfsvoertuigen werden er dit jaar tot dusver 1.050 gestolen, 21 (+ 2,0%) meer dan tussen begin januari en eind juli in 2015.

De grootste daling in aantallen deed zich voor bij brom- en snorfietsen en scooters: met 682 stuks van 8.096 naar 7.414, een afname met 8,4%. Ook bij de jongere personenauto’s (t/m 3 jaar) was de daling fors: met 520 (32,6%) van 1.594 naar 1.074. Omdat er dit jaar tot nu toe ook 3 (min 0,1%) oudere modellen werden gestolen (4.374/4.377), waardoor het totaal aantal diefstallen van personenauto’s in de eerste zeven maanden van dit jaar op 5.448 uitkwam, 8,8% minder dan de 5.971 een jaar eerder. Verder werden er dit jaar tot nu toe 911 motorfietsen (was 1.32, min 11,7%) gestolen en ook minder aanhangers (328/413, minder 20,6%), caravans (58/61, min 4,9%), opleggers (52/64, min 18,8%) lichte bedrijfsvoertuigen (45/47, min 4,3%) en bussen (1/2, min 50%)