Voor derde maand op rij daalt het aantal  motorvoertuigdiefstallen

 

Voor de derde achtereenvolgende maand en voor de vierde keer dit jaar (februari uitgezonderd) is het aantal voertuigdiefstallen in ons land afgenomen in vergelijking met 2015, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc). In mei werden 2.354 motorvoertuigen gestolen, 182, (7,1%) minder dan de 2.546 diefstalgevallen in mei 2015. In drie van de elf voertuigcategorieën was er sprake van een diefstaltoename. Zo werden er vorige maand 655 personenauto’s van vier jaar en ouder gestolen, 40 (6,5%) meer dan de 615 een jaar eerder. Ook werden er meer caravans gestolen (14/11, + 27,3%) en ook meer opleggers (6/4, + 50%).

In aantallen de grootste afname deed zich vorige maand voor bij de  jongere personenauto’s t/m drie jaar. Daarvan werden er in mei 156 gestolen, een spectaculaire daling ten opzichte van de 268 in mei 2015. Daardoor kwam het totaal aantal personenautodiefstallen uit op 811, 72 (8,2%) minder dan in mei 2015. Scooters, brom- en snorfietsen zorgden in aantallen eveneens voor een grote afname: van 1.257 naar 1.169, een afname met 88 stuks(7,0%). Verder werden er in mei 183 motoren gestolen (184, min 0,5%), 129 lichte bedrijfsvoertuigen (147, min 12,2%),  47 aanhangers (51, min 7.8%), en 5 zware bedrijfsvoertuigen (9, min 44,4%).

Eerste vijf maanden 2016

Uit de AVc-cijfers komt verder naar voren dat er in de eerste vijf maanden van dit jaar in totaal 10.904 motorvoertuigen zijn gestolen, 785 minder (min 6,7%) dan de 11.689 diefstalgevallen in dezelfde periode in 2015. Bij slechts twee van de elf voertuigcategorieën was er sprake van een toename ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Bij de oudere personenauto’s (vanaf vier jaar) werden er dit jaar tot dusver 3.228 gestolen, 28 (+ 0,9%) meer dan tussen begin januari en eind mei in 2015. Daarnaast steeg het aantal gestolen bestelwagens/lichte bedrijfsvoertuigen van 751 naar 762, een stijging met 1,5%.

De grootste daling op diefstalgebied deed zich voor bij de jongere personenauto’s (t/m drie jaar): met bijna een derde (32,.6%/ 378 stuks van 1.161 naar 783. Hierdoor daalde ook het totaal aantal personenautodiefstallen in de eerste vijf maanden van dit jaar: met 8% en 350 stuks van 4.361 naar 4.011. Van een grote diefstalafname is ook sprake bij de brom- en snorfietsen incl. scooters. Daarvan werden er in 2016 tot dusver 5.198 gestolen (283, 5,3%) minder dan  5.481 voertuigen een jaar eerder.  Verder werden dit jaar tot dusver 599 (671, min 10,7%) motoren gestolen, 232 (294, min 21,1%) aanhangers, 37 (43, min 14,0%) opleggers, 36 caravans (47, min 23,4%), 28 (41, min 31,7%)vrachtwagens/ zware bedrijfsvoertuigen, en 1 (0) bus.