Verzekeraars moeten vaart maken met afhandeling letselschadezaken

De SP zet zich al jaren in om de afhandeling van letselschadezaken beter te laten verlopen. Te vaak worden letselschadeslachtoffers namelijk óók slachtoffer van een ultra trage afhandeling van hun schade door verzekeraars. Dat moet anders, zo vond ook een meerderheid in de Tweede Kamer in 2020. Drie voorstellen van de SP om verzekeraars te dwingen meer vaart te maken bij de afhandeling van letselschadezaken werden toen door de Tweede Kamer omarmd.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen: ‘Helaas is er nog weinig concrete actie ondernomen door het kabinet. Daarom doe ik nu de dringende oproep aan het kabinet om alsnog snel werk te maken van de SP-voorstellen.’

Concreet wil de SP dat verzekeraars in ieder geval op korte termijn flinke boetes kunnen krijgen als zij bijvoorbeeld termijnen overschrijden of op andere wijze de afhandeling van de letselschade traineren. Van Nispen: ‘Als de verzekeraar aantoonbaar de afhandeling van de schade traineert en het slachtoffer daarmee opzettelijk zwaar benadeelt, dan staan daar wat mij betreft flinke boetes op en dat niet alleen; ik vind dat op dat moment de claim van het slachtoffer (mits redelijk) ook gewoon door de rechter toegewezen moet kunnen worden.’

Het Kabinet is voornemens om hier pas in 2024 werk van te maken. Van Nispen: ‘Dat is wat mij betreft echt te laat. In 2020 gaf de Tweede Kamer aan dat het roer echt om moest, dan kan het niet zo zijn dat we nog tot 2024 moeten wachten voordat er iets gaat veranderen voor letselschadeslachtoffers.’

Foto: SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen