Verzekeraars detecteerden vorig jaar 7% meer fraudegevallen

Gemiddeld krijgt elke verzekeraar 75 keer per jaar te maken met fraude. Verzekeraars hebben, mede dankzij signalen van hun gevolmachtigde agenten, vorig jaar 31.034 keer een onderzoek naar verzekeringsfraude ingesteld. Dat zijn omgerekend 85 onderzoeken per dag. In 8.336 zaken is fraude met zekerheid vastgesteld, een stijging van 7% ten opzichte van het jaar daarvoor. De besparing als gevolg van alle gedetecteerde fraudes is 79 miljoen euro. dat zijn enkele cijfers die staan vermeld in een recent verschenen Factsheet van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars.

Het CBV noemt het daarin opvallend dat 48% van de uitgevoerde incidentonderzoeken betrekking had op fraudesignalen bij het aanvragen van verzekeringen en daarmee inmiddels bijna gelijk is aan het aantal onderzoeken naar fraude met claims. Dankzij een ruime verdubbeling van het aantal onderzoeken naar onrechtmatigheden bij aanvragen is ruim 2.000 keer vaker fraude in deze fase is vastgesteld. Net als in 2014 komt nog steeds één op de drie betrapte fraudeplegers in het landelijk waarschuwingssysteem voor financiële instellingen terecht komt.

In de CBV Factsheet meldt het CBV daarnaast dat het dit jaar tot nu toe het aantal fraudewaarschuwingen aan de markt flink heeft opgevoerd. Via het zogeheten informatieknooppunt voor medewerkers van afdelingen Veligheidszaken bij verzekeraars heeft het CBV onder meer gewezen op valse zorgnota’s in Thailand en is alertheid gevraagd voor door ‘ongevallen’ beschadigde dure broeken, jassen en schoenen van jeugdige scooterrijders. Ook wordt de aandacht gevestigd op een laminaatvloer die wel heel veel vocht aantrekt en is gewezen op een overzichtelijke kruising waar veel – vooral dure – auto’s opvallend weinig voorrang krijgen. “Dankzij de CBV-waarschuwingen zijn verzekeraars extra alert bij bepaalde schadeclaims en wordt nader tactisch en technisch onderzoek uitgevoerd. “De afgelopen tijd zijn hiervoor diverse verdachte schadeclaims onderschept en uitkeringen tegengehouden”, aldus het CBV.

Lik-op-stuk-beleid

Vorige week maakte het Verbond van Verzekeraars bekend dat het een ‘lik-op-stuk-beleid’ gaat voeren in de strijd tegen verzekeringsfraude. Om deze vorm van criminaliteit harder aan te pakken en potentiële fraudeurs te ontmoedigen, gaan verzekeraars in het vervolg direct de schade bij de daders verhalen door middel van een vaste schadevergoeding van 532 euro. Verbondsdirecteur Richard Weurding licht toe:Verzekeraars steken veel tijd in het opsporen en aanpakken van fraude zodat klanten niet onnodig meer premie betalen. Ook eenvoudige fraude leidt er toe dat klanten jaarlijks eigenlijk tientallen euro’s te veel betalen. Verzekeraars gaan hun eigen onderzoekskosten nu met een vaste schadevergoeding direct verhalen op de daders. Naast royement, registraties op waarschuwingslijsten en het terugvorderen van uitgekeerde bedragen, krijgen zij hierdoor een nieuw middel om verzekeringsfraude óók in de eenvoudige zaken te ontmoedigen. Wie fraudeert, krijgt nu direct de rekening gepresenteerd. Ik hoop dat we hiermee potentiële fraudeurs afschrikken.

De aanpak kan op steun rekenen van politie en justitie. In de wet staat dat verzekeraars bij fraudeurs een schadevergoeding in rekening mogen brengen voor zowel directe schade (onterecht uitgekeerde bedragen) als de indirecte schade (onderzoekskosten om fraude vast te stellen). Verzekeraars hanteren voor de indirecte schade een standaard vergoeding van 532 euro. Dit bedrag is gebaseerd op noodzakelijke werkzaamheden die een verzekeraar moet uitvoeren na een valse claim. Naast dit bedrag, mag de verzekeraar ook nog de directe schade verhalen op de fraudeur. ServiceOrganisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) is uitvoerder van deze aanpak, die bekend staat onder de term directe aansprakelijkstelling. Deze aanpak wordt al langer succesvol ingezet tegen bijvoorbeeld winkeldieven. SODA staat onder toezicht van de stichting Directe Aansprakelijkstelling Aan Daders (DAAD), die de uitvoering bewaakt, kwaliteitscriteria opstelt en de naleving in de praktijk toetst. Onder meer de Nationale Politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn aan deze stichting verbonden.

Vier stappen

Als de verzekeraar het vermoeden heeft dat er gefraudeerd is, dan volgen vier stappen:

 1. Vaststelling fraude
  Na onderzoek stelt de verzekeraar vast dat sprake is van opzet tot misleiding of een andere vorm van verzekeringsfraude;.
 2. Kennisgeving van aansprakelijkstelling
  De verzekeraar stelt de fraudeur schriftelijk op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek en de afhandeling van de zaak. Hij stelt hem/haar aansprakelijk voor de schade. In de brief staat vermeld dat de verzekeraar de vordering van het schadebedrag uit handen geeft aan SODA.
 3. Vordering door SODA
  SODA, de organisatie die de schade namens verzekeraars verhaalt op fraudeurs, stelt een formele aansprakelijkstelling op en verstuurt die, inclusief acceptgiro met betaalinstructies, naar de fraudeur toe.
 4. Betaling en afronding
  Nadat het schadebedrag is betaald, ontvang de fraudeur een verklaring dat het incassotraject is afgerond. SODA verwijdert de persoonsgegevens binnen drie maanden uit haar systemen.