Verplichte keuring voor zonnepanelen op stallen

Landbouwminister Adema gaat een keuring verplichten voor zonnepanelen en andere elektrische installaties bij veehouderijen om het aantal stalbranden terug te dringen. Het gaat om 3- en 5-jaarlijkse brandveiligheidskeuring. De verplichte keuring is onderdeel van de verstevigde aanpak voor stalbranden. De extra brandveiligheidsvoorschriften wil minister Adema vastleggen in het ‘Besluit houders van dieren’. In de afgelopen maand is het besluit via internet geconsulteerd.

Scope 10 en 12

De Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) die de minister geconsulteerd heeft, moet per 2024 van kracht worden. Daarbij wordt vastgelegd dat elektra- en zonnestroominstallaties volgens de best beschikbare norm – Scope 10 en Scope 12 van certificeringsinstantie SCIOS – gekeurd moeten worden; iedere 3 jaar voor grote veehouderijen en iedere 5 jaar voor de overige veehouderijen.

Daarnaast is voorzien in een jaarlijkse brandveiligheidskeuring voor alle veehouderijen, die gericht is op verbetering van het brandveiligheidsmanagement op de veehouderijen en op bewustwording van de veehouder.Naast de verplichte keuringen die preventief werken, werkt de minister ook aan een verplichting om schadebeperkende maatregelen te nemen. Het gaat in ieder geval om de brandcompartimentering van de technische ruimte voor bestaande stallen.

Bron Brandveilig.com