Verbond van Verzekeraars komt met vernieuwd ‘ Draaiboek Brand’

Om zo snel en adequaat mogelijk helderheid te verschaffen bij calamiteiten heeft het Verbond van Verzekeraars  een integrale aanpak ontwikkeld die is vastgelegd in het ‘ Protocol  grootschalige calamiteiten’ Onderdeel van dit Protocol is onder meer een vernieuwd ‘ Draaiboek Brand’ , dat wordt gedeeld met betrokken partners. Volgens het Verbond veranderen  calamiteiten sterk van aard en omvang en krijgt de samenleving steeds weer nieuwe rampen voor de kiezen, die leiden tot nieuwe vragen over  aansprakelijkheid en dekking. Het Verbond kende al  sinds 2000 (‘ Enschede’)  een ‘ Draaiboek bij Rampen’, een stappenplan waarin is beschreven hoe de coordinatie vanuit de branche brand bij rampen verloopt. Het draaiboek is nu gemoderniseerd, opgesplitst in tien stappen en van naam veranderd in ‘ Draaiboek Brand’omdat het draaiboek zich primair richt op materiele schade.