Verbond pleit vanwege toename aantral aanrijdingen voor ‘Deltaplan verkeersveiligheid’

De verkeersveiligheid in Nederland neemt af. Het aantal ongevallen in het verkeer waarbij auto’s betrokken zijn, is het afgelopen jaar toegenomen. Noteerden verzekeraars in 2014 nog 462.000 particuliere schadeclaims na aanrijdingen, vorig jaar steeg dat met 8% naar 502.000, zo blijkt uit de Risicomonitor Verkeer. Verzekeraars pleiten aan de vooravond van de begrotingshandeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor een Deltaplan verkeersveiligheid. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars zag het totaalaantal verkeersclaims – dus ook een- en tweezijdige aanrijdingen met vrachtauto’s, bestelbusjes en leaseauto’s – toenemen met 6,5% tot 841.000. De stijgende schadecijfers lopen parallel met de toename van het aantal verkeersdoden, van 570 naar 621 vorig jaar.

Verzekeraars vinden dat verkeersveiligheid meer urgentie verdient. Een volgend kabinet zou een Deltaplan verkeersveiligheid moeten ontwikkelen en daar meer financiële middelen voor moeten vrij maken. In Nederland spannen veel organisaties zich met tal van initiatieven in voor veiliger verkeer. Verzekeraars helpen onder meer de gebrekkige ongevalsregistratie van de overheid te verbeteren, via deze Risicomonitor en de app MobielSchadeMelden. Steun en middelen zouden alleen aan bewezen effectieve programma’s toegekend moeten worden.

‘Zorgelijke ontwikkelingen’

De toename van het aantal aanrijdingen kan een halt toe worden geroepen door de infrastructuur op ‘hot spots’ aan te passen en te verbeteren. Ook handhaving van huftergedrag in het verkeer zou meer prioriteit moeten krijgen. Afleiding is vermoedelijk één van de belangrijkste oorzaken van de stijging van het aantal ongelukken. Het Verbond pleit voor een grondig onderzoek naar het oprukken van de smartphone in het verkeer. “Op basis van buitenlandse (literatuur)studies zijn wel schattingen gedaan over de schadelijke effecten van appen, mailen en social media-gebruik in het verkeer in Nederland. Echt harde cijfers over slingerende en onoplettende bestuurders en fietsers zijn er niet. Telefoongebruik achter het stuur is strafbaar, maar handhaving heeft weinig prioriteit. Dat verandert ongetwijfeld als de samenleving de schade echt onder ogen krijgt”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond.

Grote regionale verschillen en qua leeftijd

De Risicomonitor Verkeer laat net als vorig jaar grote regionale verschillen zien. Op Limburg na steeg in alle provincies het aantal verkeersclaims. In Groningen (21,8 claims per 1.000 inwoners) en Drenthe (22) noteerden verzekeraars de minste claims, in Noord-Brabant (37,5) en Limburg (35,3) wordt het meest geclaimd. Dat motorrijders in het voorjaar de weg opgaan is goed terug te zien in claimgedrag: in de warmere maanden stijgt het aantal ongevallen naar (ruim) boven de 150 per week. Bij de start van het nieuwe schooljaar constateerde het Verbond eerder al een piek in het aantal aanrijdingen met ‘zwakke verkeerdeelnemers’. Vlak na de zomervakantie in 2015 steeg het aantal claims van automobilisten na aanrijdingen met fietsers en voetgangers met 30%, van gemiddeld 211 naar 280 per week.Op basis van leeftijd en claims in combinatie met het aantal afgelegde kilometers vormen jonge en oudere bestuurders de grootste risicogroepen in het verkeer.