Veel meer fraudeonderzoeken naar én -detecties  bij polisacceptatie

In 2015 hebben verzekeraars 30.482 incident- en fraudeonderzoeken uitgevoerd, gemiddeld bijna 84 per dag. Dat zijn er ruim de helft meer dan de 19.912 onderzoeken in 2014. De toename komt voor het overgrote deel voor rekening van het aantal onderzoeken naar mogelijke onjuiste gegevensverstrekking in de acceptatiefase: van 5.729 naar 14.963, een stijging met ruim 160%. Het aantal onderzoeken naar mogelijke frauduleuze schadeclaims steeg met slechts 3,5% van 14.183 naar 15.519, zo blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) en het Trending Rapport Property van CED. Daaruit komt tevens naar voren dat ook het aantal gedetecteerde fraudegevallen een stijgende lijn vertoond: met 7,4% van 7.762 naar 8,336, gemiddeld 22 per dag. Opvallend daarbij is dat het aantal aangetoonde fraudegevallen met verzekeringsaanvragen met bijna 70% is gestegen naar 5.182. De resterende 3.154 fraudedetecties vloeiden voort uit onderzoeken naar schadeclaims. Met alle genoemde fraudedetecties besparen verzekeraars gezamenlijke bijna 79 miljoen euro.

Uit zowel CED’s rapport als de CVS-cijfers wordt daarnaast duidelijk dat de meeste fraude wordt gepleegd door een man (68%) van gemiddeld 34,1 jaar op zijn autoverzekering. Vrouwen frauderen gemiddeld gezien minder vaak (25%), maar zijn wel jonger van leeftijd wanneer zij frauderen (gem. 31,9 jaar). Zowel mannen als vrouwen frauderen het meest met auto, brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen. Het aantal geregistreerde fraudegevallen is het hoogst bij motorrijtuigenverzekeringen (59,6% van het totaal), op ruime afstand gevolgd door brandschadeclaims (18,7%). De andere branches maken minder dan 6% van het totaal uit: aansprakelijkheidsclaims (5,6%), reis (5,1%), transport (4,7%), leven (0,2%), rechtsbijstand (0,2%) en overig (5%).Het gemiddeld fraudebedrag is het hoogst bij inkomensverzekeringen: 294.213 euro, gevolgd door brandverzekeringen (130.207 euro), aansprakelijkheidspolissen (102.425 euro), motorrijtuigverzekeringen (8.219 euro) en reisverzekeringen (3.521 euro).

Een andere uitkomst is dat naar verhouding de meeste verzekeringsfraudeurs afkomstig zijn uit Flevoland (15,1 per 1.000 inwoners). De Top-5 wordt gecompleteerd door Zuid-Holland (13,7), Limburg (12,5) Noord-Brabant (11,9) en Overijssel (11,2). Friezen frauderen het minst (8,1). De minste fraudeurs wonen in Friesland (8,1), gevolgd door Zeeland (8,8) en Gelderland (9,6). Verder scoort Groningen een fraudepromillage van 10,1, Utrecht en Noord-Holland beide van 10,4 4n Drenthe een 10,7.