VBE en Brandweeracademie slaan handen ineen

Om de brandweer verder te professionaliseren is aansluiting bij een personenvereniging een belangrijke stap. Brandweerprofessionals op het terrein van risicobeheersing en (innovatieve) brandbestrijding hebben daarmee een multidisciplinair netwerk in handen om kennis te delen. De Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE) en de Brandweeracademie, onderdeel van het IFV, slaan daarom de handen ineen en gaan een samenwerkingsverband aan. De intentieverklaring is op 25 oktober 2016 door beide partijen ondertekend door IJle Stelstra, directeur Brandweer IFV (links) , en Maarten de Groot, voorzitter VBE.  De Brandweeracademie en de VBE zien het als een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen brandweer en bedrijfsleven dat professionals van beide organisaties lid zijn van dezelfde personenvereniging. De VBE organiseert voor haar leden interessante themabijeenkomsten en seminars, die ook voor brandweerprofessionals interessant zijn. Deze vorm van samenwerking en commitment is in de intentieverklaring vastgelegd.

De VBE en de Brandweeracademie maken beide deel uit van een sterk veranderende omgeving op het terrein van brandveiligheid. De regels worden steeds meer vervangen door een risicobenadering, waarin Fire Safety Engineering een sleutelrol speelt. Hierdoor wordt de relatie tussen brandpreventie en brandbestrijding steeds belangrijker. Daarnaast worden de risico’s door nieuwe bouwtechnieken voortdurend complexer.

“Beide organisaties hebben op het terrein van kennisdeling dezelfde doelstellingen, ook al bedienen ze andere doelgroepen”, aldus René Hagen, lector Brandpreventie bij het IFV. “Echter, in de uitvoeringspraktijk komen deze doelgroepen elkaar voortdurend tegen. Samenwerking tussen de organisaties zal daarom leiden tot een betere kruisbestuiving tussen beide doelgroepen, overheid en bedrijfsleven, en leidt daardoor ook tot een betere brandveiligheid.” Maarten de Groot, voorzitter VBE, sluit zich hierbij aan. “Het doel van de samenwerking is brandveiligheidsexperts binnen de brandweer aan te laten sluiten bij een professionele personenvereniging om kennis op te doen en zodoende een multidisciplinair netwerk op het terrein van brandveiligheid te realiseren. Vooral de mix van bedrijfsleven en overheid (brandweer) in één personenvereniging is voor de werkuitvoering van beide ‘bloedgroepen’ een groot voordeel.”