Van Mossel en Allsetra starten intensieve samenwerking op gebied van diefstalbeveiliging en ritregistratie

rg van de Watering• 2eAdvocaat | Algemeen directeur bij Arcus Letselschade3 d • 3 dagen geleden Volgen Vandaag is bekend gemaakt dat Arcus Letselschade de FD Gazelle 2022 award uitgereikt gaat krijgen en daarmee tot de snelst groeiende ondernemingen van Nederland behoort. Hiermee wordt de onderneming beloond voor de snelle groei, gemeten naar omzet, aantal medewerkers en winstmarge.
Wij zijn erg trots op dit resultaat! Veilig ondernemen en groeien in onzekere tijden Bekijk online   AXA Future Risks Report 2022: Climate change is becoming the number one concern around the world AXA Economy – Finance / Insurance
Earth – Environment / Climate
Publié aujourd’hui à 09h07, mis à jour à 10h56 • Climate change becomes the number one risk in all geographies • Geopolitical risks come in second, overtaking cyber and pandemic risks • Sense of vulnerability to certain risks increases and confidence wanes AXA today released the ninth edition of its Future Risks Report. This global survey measures and ranks the evolution of perceptions of emerging risks. It is based on responses from a panel of 4,500 risk experts from 58 countries and a representative sample of 20,000 people from 15 countries. This report is produced in partnership with the IPSOS research institute and the geopolitical analysis consultancy Eurasia Group.

For the first time, climate risk tops the list of experts’ concerns in all regions of the world and becomes the main concern of the general public in the United States. Last year, US experts ranked cyber risk first and Asian experts ranked pandemic risk second.

Geopolitical risks come in second place, overtaking cyber and pandemic risks. 95% of the experts surveyed expect geopolitical tensions to persist and spread throughout the world. As an indirect consequence, energy-related risks are now in fourth place, up from 17th place last year.

Economic risks are increasing and fuelling social tensions. For the first time, experts rank three economic risks in their top 10: financial instability, macroeconomic deterioration and monetary and fiscal stress. Inflation is becoming an important concern for both experts and the general public.

In the general population, the feeling of vulnerability remains at a very high level (80% of respondents consider themselves more vulnerable than five years ago), and is even increasing in the face of certain risks such as climate change and the energy crisis. Furthermore, confidence in certain categories of decision-makers to find solutions is worsening, particularly regarding public authorities (58% vs. 62% in 2021), private companies (45% vs. 47% in 2021) and even scientists (66% vs. 75% in 2021). This general trend can be explained by the fact that the public believes that the level of preparation of public authorities for certain risks – such as climate change, cyber or geopolitical tensions – is insufficient.

“The 2022 edition of AXA’s Future Risk Report describes an overheated world, where crises are stacked on each other. It also confirms underlying trends such as the fear of climate change, a heightened sense of vulnerability among populations and the decline in trust in major institutions to find sustainable solutions.”

“These trends point to an additional risk, the feeling of powerlessness, at a time when we need the mobilisation of all actors to provide collective, innovative and coordinated responses. The insurance sector in particular, can contribute its expertise in terms of prevention and protection. At AXA, we are determined to play our part to the full”, said Thomas Buberl, CEO of AXA.
  AXA Future Risks Report 2022: Klimaatverandering wordt wereldwijd de grootste zorg AXA Economie – Financiën / Verzekering Aarde – Milieu / Klimaat Publié aujourd’hui à 09h07, mis à jour à 10h56 – Klimaatverandering wordt het grootste risico in alle regio’s – Geopolitieke risico’s komen op de tweede plaats en halen cyber- en pandemierisico’s in – Het gevoel van kwetsbaarheid voor bepaalde risico’s neemt toe en het vertrouwen neemt af AXA heeft vandaag de negende editie van haar Future Risks Report gepubliceerd. Dit wereldwijde onderzoek meet en rangschikt de evolutie van de perceptie van opkomende risico’s. Het is gebaseerd op antwoorden van een panel van 4.500 risicodeskundigen uit 58 landen en een representatieve steekproef van 20.000 mensen uit 15 landen. Dit rapport is opgesteld in samenwerking met het onderzoeksinstituut IPSOS en het adviesbureau voor geopolitieke analyse Eurasia Group.   Voor het eerst staat het klimaatrisico bovenaan de lijst van zorgen van deskundigen in alle regio’s van de wereld en wordt het de grootste zorg van het grote publiek in de Verenigde Staten. Vorig jaar stonden Amerikaanse deskundigen op de eerste plaats voor cyberrisico en Aziatische deskundigen op de tweede plaats voor pandemisch risico.   Geopolitieke risico’s komen op de tweede plaats en halen het cyber- en pandemiegevaar in. 95% van de ondervraagde deskundigen verwacht dat de geopolitieke spanningen zullen aanhouden en zich over de hele wereld zullen verspreiden. Als indirect gevolg daarvan staan energiegerelateerde risico’s nu op de vierde plaats, tegenover de zeventiende plaats vorig jaar.   De economische risico’s nemen toe en wakkeren de sociale spanningen aan. Voor het eerst plaatsen deskundigen drie economische risico’s in hun top 10: financiële instabiliteit, macro-economische verslechtering en monetaire en fiscale spanningen. Inflatie wordt een belangrijk punt van zorg voor zowel deskundigen als het grote publiek.   Bij de bevolking blijft het gevoel van kwetsbaarheid zeer groot (80% van de respondenten acht zichzelf kwetsbaarder dan vijf jaar geleden), en neemt het zelfs toe ten aanzien van bepaalde risico’s zoals de klimaatverandering en de energiecrisis. Bovendien neemt het vertrouwen in bepaalde categorieën besluitvormers om oplossingen te vinden af, met name wat betreft de overheid (58% vs. 62% in 2021), particuliere bedrijven (45% vs. 47% in 2021) en zelfs wetenschappers (66% vs. 75% in 2021). Deze algemene trend kan worden verklaard door het feit dat het publiek van mening is dat het niveau van voorbereiding van de overheid op bepaalde risico’s – zoals klimaatverandering, cyber of geopolitieke spanningen – onvoldoende is.   “De editie 2022 van AXA’s Future Risk Report beschrijft een oververhitte wereld, waarin crises zich op elkaar stapelen. Het bevestigt ook onderliggende trends zoals de angst voor klimaatverandering, een verhoogd gevoel van kwetsbaarheid bij de bevolking en het afnemende vertrouwen in grote instellingen om duurzame oplossingen te vinden.”   “Deze trends wijzen op een extra risico, het gevoel van machteloosheid, op een moment dat we de mobilisatie van alle actoren nodig hebben om collectieve, innovatieve en gecoördineerde antwoorden te bieden. Met name de verzekeringssector kan zijn expertise inbrengen op het gebied van preventie en bescherming. Bij AXA zijn we vastbesloten om onze rol ten volle te spelen”, aldus Thomas Buberl, CEO van AXA.   CONTACT Maak gratis uw account aan om toegang te krijgen tot de contacten van de MediaC verspreiders.         Brandweer vreest winter met veel woningbranden in Amsterdam Door de hoge gasprijzen zoeken Amsterdammers naar alternatieven om het huis te verwarmen, en daarbij nemen ze volgens de brandweer soms onverantwoorde risico’s: voor henzelf en de buren. “Een elektrische deken onder het tapijt als vloerverwarming is wachten op brand.” “Wij houden ons hart vast de komende winter,” zegt Richard van den Bos, adviseur risicobeheersing bij de Brandweer Amsterdam-Amstelland, wijzend op de energiecrisis waardoor mensen proberen hun rekening zo laag mogelijk te houden. Zo is de Amsterdamse brandweer de afgelopen weken al diverse keren uitgerukt voor brand door onvoorzichtig handelen van de bewoners: een elektrische kachel die te dicht bij een houten kast stond, waardoor er vlammen ontstonden. Ook ontstond er brand door een open haard die voor het eerst in lange tijd weer werd gebruikt, zonder dat de schoorsteen was gecontroleerd en schoongemaakt. Meer gasflessen in huis Omdat propaangas momenteel een goedkoper alternatief is om op te koken dan aardgas, ziet de brandweer een toename van het aantal gasflessen in huis. “Ook voor ons als brandweer is dit levensgevaarlijk,” zegt Van den Bos. “Zo’n fles werkt als een potentiële bom als wij ter plaatse zijn om te blussen of iemand uit de woning te redden.” Nog zo’n gevaarlijke trend: aangestoken waxinelichtjes die onder een omgekeerde bloempot worden gezet om de warmte vast te houden. Het resulteerde al in heftige steekvlammen en brandwonden. Van den Bos benadrukt dat onvoorzichtige mensen niet alleen zichzelf in gevaar brengen. Ook omwonenden lopen ernstige risico’s, zeker in een dichtbevolkte stad als Amsterdam, waar een brand snel kan overslaan. Koolmonoxide De brandweer vreest niet alleen voor een winter met veel woningbranden, maar ook voor koolmonoxidevergiftigingen. Een vergiftiging ontstaat bij onvolledige verbranding van gas of hout binnenshuis; het reukloze, zwaar giftige gas wordt meestal laat of niet opgemerkt, en dat kan fataal zijn. In België kwamen een moeder en dochter eerder deze maand om het leven door koolmonoxidevergiftiging, doordat ze binnen een barbecue hadden aangestoken. Volgens de hulpdiensten deden ze dit waarschijnlijk ook om het huis te verwarmen. “Het spreekt voor zich dat we iedereen adviseren het gezond verstand te gebruiken en bewust te zijn van de risico’s. Aan de veiligheid wordt niet altijd gedacht,” zegt Van den Bos. Brandweer Amsterdam-Amstelland begint daarom later deze week met de campagne Veilig en Warm de Winter Door, met tips voor het effectief verwarmen van de woning. Dit zorgt voor veiligheid en een lagere energierekening. “De eerste levensbehoefte is warm blijven. Sommige mensen zetten daar de risico’s voor aan de kant. Gelukkig is per 1 januari een prijsplafond voor de energieprijzen ingesteld, waardoor hun wanhoop misschien af zal nemen.” Dat het onderwerp leeft, blijkt uit het aantal vragen dat de afdeling van Van den Bos ontvangt. “Deze week nog of een elektrisch deken onder het tapijt als vloerverwarming kan dienen. Dat is wachten op kortsluiting en brand.” Tips voor brandveiligheid Ze hangen nog niet in elke woning, maar Richard van den Bos, adviseur risicobeheersing bij de Brandweer Amsterdam-Amstelland ziet sinds de verplichting van 1 juli wel een toename van het aantal rookmelders. Een koolstofmonoxidemelder (CO-melder), nog niet verplicht, wordt ook door hem aangeraden. Van den Bos heeft nog een paar adviezen. “Het klinkt tegenstrijdig, maar juist het openen van een raampje zorgt niet alleen voor veiligheid, maar ook voor betere verwarming van het huis. Blijf dus ventileren. Verder: zorg voor stabiele ondergronden bij kaarsen, houd kinderen en wapperende gordijnen uit de buurt van vuur en ga niet creatief om met verwarmingsbronnen.”   Bron Parool        Geen beroep op absolute verjaringstermijn asbestclaims door verzekeraars  21-10-2022 Verzekeraars doen vanaf 21 oktober 2022 geen beroep meer op de absolute verjaringstermijn bij een claim van een asbestslachtoffer tegen een (oud) werkgever. Dit heeft het Verbond van Verzekeraars, samen met onder meer werkgeversorganisatie VNO-NCW en diverse vakbonden vandaag vastgelegd in het convenant Instituut Asbestslachtoffers. Hiermee wordt opnieuw een belangrijke stap gezet om de juridische lijdensweg van asbestslachtoffers te verkorten. Jaarlijks wordt bij ruim vijfhonderd mensen een asbestziekte vastgesteld. Het kan lang duren voordat iemand ziek wordt, maar als dat gebeurt is de ziekte heftig en de levensverwachting kort. Bij circa 75% van de asbestslachtoffers die zich nu melden bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS), heeft de  blootstelling aan asbest op het werk veertig tot vijftig jaar geleden plaatsgevonden. Toch is in de wet een (absolute)  verjaringstermijn van dertig jaar vastgelegd: een claim verjaart na 30 jaar na de blootstelling aan asbest. Wanneer een asbestslachtoffer ziek wordt, vaak na dertig jaar, is de claim verjaard. Verzekeraars deden in de praktijk al nauwelijks een beroep op deze verjaringstermijn. Als het wel gebeurde, dan was dat vaak in combinatie met een ander verweer. Een beroep bleek een van de meest voorkomende struikelblokken in die gevallen waarbij de bemiddeling voor een schadevergoeding niet slaagde. “Voor het krijgen van een schadevergoeding, maakt het dus niet meer uit wanneer je voor het laatst in aanraking bent geweest met asbest. Daardoor ontstaat er minder discussie. En dat is precies waar het Comité Asbestslachtoffers voor is opgericht: het verkorten van de juridische lijdensweg van asbestslachtoffers,” aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond. Weurding ondertekende het convenant dat bindend is voor alle verzekeraars die lid zijn van het Verbond. Zij vertegenwoordigen ongeveer 95 procent van de verzekeringssector.   Instituut Asbestslachtoffers Het IAS is opgericht in 1999 door centrales van werkgevers en werknemers, het Verbond van Verzekeraars, het Comité Asbestslachtoffers en de Rijksoverheid. Het IAS geeft advies over een tegemoetkoming van de overheid aan asbestslachtoffers en bemiddelt met werkgevers en verzekeraars over een schadevergoeding. Voor bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten schadeverzekeraars is een circulaire opgesteld met meer informatie.  Datagebruik weinig tot geen invloed op premiedifferentiatie Verbond van Verzekeraars    Publicaties    Actueel    Datagebruik weinig tot geen invloed op premiedifferentiatie  21-10-2022 Het gebruik van data om de premies af te stemmen op de individuele klant, heeft weinig tot geen invloed op de premies die verzekeraars in rekening brengen bij hun klanten voor vijf veel voorkomende verzekeringen. Dat blijkt uit de Solidariteitsmonitor 2022 die het Verbond van Verzekeraars vandaag heeft gepubliceerd. Het is alweer de zesde keer op rij dat het Verbond een Solidariteitsmonitor publiceert. In die monitor wordt gekeken naar de spreiding, de premiedifferentiatie tussen vijf veel voorkomende verzekeringen, de betaalbaarheid (de verhouding tussen de hoogste en laagste premies en de gemiddelde hoogte van de premie) en de verzekerbaarheid (of het afwijzingspercentage toe- of afneemt). Klik op de afbeelding om de Infographic te bekijken.
Betaalbaarheid Sinds de eerste publicatie in 2017 laat het jaarlijkse onderzoek onder ruim 93.000 moeilijk te verzekeren fictieve maatmensen zien dat de verschillen tussen de laagste en hoogste premies voor vijf gangbare verzekeringen licht toenemen. “Maar anders dan je wellicht zou verwachten, komt dat dus niet zozeer door het datagebruik van verzekeraars om risico’s in te kunnen schatten,” aldus algemeen directeur Richard Weurding. “In de jongste monitor hebben we voor de eerste keer ook gekeken naar premieverschillen voor klanten van dezelfde verzekeraar én de premieverschillen tussen klanten van verschillende verzekeraars. Daaruit blijkt dat met name de scherpe onderlinge concurrentie zorgt voor een beperkte toename van differentiatie in premies.” Beperkte differentiatie De monitor laat zien dat de differentiatie weliswaar iets toeneemt, maar dat dit over alle onderzochte verzekeringen nog altijd vrij beperkt is. Bovendien neemt het aantal afwijzingen af en daalt de premie licht voor de 93.000 maatmensen uit het onderzoek. Omdat niet voorspelbaar is hoe de differentiatie zich in de toekomst zal ontwikkelen, blijft het Verbond de meting voorlopig uitvoeren. Inzicht in solidariteit
Het Verbond wil met de Solidariteitsmonitor graag meer inzicht vergaren in solidariteit. Door het gebruik van data kunnen verzekeraars hoge en lage risico’s steeds scherper in beeld brengen. Dat betekent – in theorie – dat de uitersten steeds verder uit elkaar kunnen drijven, waardoor de kans bestaat dat bepaalde groepen verzekerden in de toekomst niet meer of alleen tegen zeer hoge premies worden geaccepteerd. Het Verbond probeert in een vroeg stadium mogelijke problemen met de verzekerbaarheid te signaleren. Een afwijkende populatie van ruim 93.000 fictieve maatmensen staat centraal in de monitor. Dat zijn allemaal moeilijk te verzekeren mensen. Onderzoeksbureau MoneyView rekent voor de monitor ruim 4,5 miljoen premies uit voor vijf veel voorkomende particuliere verzekeringen: WA voor motorvoertuigen, inboedel, opstal, aansprakelijkheid en overlijdensrisico.   China general insurance market to reach $304.4 billion in 2026, forecasts GlobalData The Chinese general insurance market is set to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 7.2% from CNY1,367.7 billion ($212.1 billion) in 2021 to CNY1,943.1 billion ($304.4 billion) in 2026, in terms of direct written premiums (DWP), forecasts, GlobalData, a leading data and analytics company. According to GlobalData, the Chinese general insurance industry is expected to recover in 2022 and continue its growth trend over the next five years after registering a low growth of 0.7% in 2021 due to a decline in motor insurance as supply chain disruptions and stringent lockdowns in the major manufacturing hubs of Shanghai and Changchun led to a fall in vehicle sales. Shabbir Ansari, Senior Insurance Analyst at GlobalData, comments: “The low growth in 2021 was primarily attributed to strict lockdowns due to China’s zero-COVID policy. Lower vehicle sales also impacted general insurance growth as motor insurance accounts for more than 50% of general insurance premiums.”

  Motor insurance was the largest line within the Chinese general insurance market, accounting for 56.8% share in terms of DWP in 2021. The segment is expected to recover from 2023 as automobile sales are expected to improve due to the proposed extension of subsidy for electric vehicles till 2023. Electric vehicles constituted nearly 20% of total vehicles sold in China in 2021. Ansari adds: “The expected increase in the sales of electric and hybrid vehicles, which have 20% higher premium compared to internal combustion engine vehicles, will help the motor insurance segment to recover from 2023 to grow at a CAGR of 2.4% over 2021-26.” Personal Accident and Health (PA&H) insurance was the second largest general insurance line in China, accounting for a 14.7% share in terms of DWP in 2021. PA&H insurance is expected to continue its double-digit growth over the forecast period, driven by raising awareness over protection and financial planning due to recurring COVID-19 waves. Ansari continues: “Rising medical costs will drive premiums, which will also support the growth of PA&H insurance. As a result, PA&H insurance is forecast to grow at a CAGR of 15.6% over 2021-26.” Property insurance was the third-largest line, accounting for a 12.7% share of general insurance premiums in China in 2021. Property insurance is expected to grow at a CAGR of 12.4% during 2021-26, driven by the Chinese government’s plans to invest more than $1 trillion in infrastructure projects, including high-speed rail networks, renewable energy projects, and water tunnels, which are expected to be completed by 2030, will boost property insurance. Liability, Financial Lines, Marine, aviation and transit (MAT), and Miscellaneous insurance accounted for the remaining 15.8% share in 2021. Ansari concludes: “The expected recovery in automobile sales, growing health awareness and increased investments in infrastructure projects will support general insurance growth in China. However, rising inflation will increase the cost of claims impacting profit margins of insurers.” ENDS Chinese algemene verzekeringsmarkt zal 304,4 miljard dollar bereiken in 2026, voorspelt GlobalData De Chinese algemene verzekeringsmarkt zal met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 7,2% groeien van CNY1.367,7 miljard ($ 212,1 miljard) in 2021 tot CNY1.943,1 miljard ($ 304,4 miljard) in 2026, in termen van directe geschreven premies (DWP), voorspelt GlobalData, een toonaangevend data- en analysebedrijf. Volgens GlobalData wordt verwacht dat de Chinese algemene verzekeringssector zich in 2022 zal herstellen en zijn groeitrend in de komende vijf jaar zal voortzetten na het registreren van een lage groei van 0,7% in 2021 als gevolg van een daling in autoverzekeringen omdat verstoringen van de toeleveringsketen en strenge lockdowns in de belangrijkste productiehubs van Shanghai en Changchun hebben geleid tot een daling van de verkoop van voertuigen. Shabbir Ansari, Senior Insurance Analyst bij GlobalData, merkt op: “De lage groei in 2021 werd voornamelijk toegeschreven aan strikte lockdowns als gevolg van China’s zero-COVID-beleid. De lagere verkoop van voertuigen had ook een impact op de groei van de algemene verzekering, aangezien de motorrijtuigenverzekering goed is voor meer dan 50% van de algemene verzekeringspremies.”     Motorrijtuigenverzekering was de grootste lijn binnen de Chinese algemene verzekeringsmarkt, goed voor 56,8% aandeel in termen van DWP in 2021. Verwacht wordt dat het segment zich vanaf 2023 zal herstellen omdat de autoverkoop naar verwachting zal verbeteren als gevolg van de voorgestelde verlenging van de subsidie voor elektrische voertuigen tot 2023. Elektrische voertuigen vormden in 2021 bijna 20% van het totale aantal verkochte voertuigen in China. Ansari voegt toe: “De verwachte toename van de verkoop van elektrische en hybride voertuigen, die een 20% hogere premie hebben in vergelijking met voertuigen met een verbrandingsmotor, zal het segment autoverzekeringen helpen herstellen vanaf 2023 om te groeien met een CAGR van 2,4% over 2021-26.” Persoonlijke ongevallen- en gezondheidsverzekering (PA&H) was de tweede grootste algemene verzekeringslijn in China, goed voor een aandeel van 14,7% in termen van DWP in 2021. Verwacht wordt dat PA&H-verzekeringen in de prognoseperiode een dubbelcijferige groei zullen blijven vertonen, gedreven door een toenemend bewustzijn over bescherming en financiële planning als gevolg van terugkerende COVID-19-golven. Ansari vervolgt: “Stijgende medische kosten zullen de premies opdrijven, wat ook de groei van PA&H-verzekeringen zal ondersteunen. Als gevolg hiervan zal de PA&H-verzekering naar verwachting groeien met een CAGR van 15,6% in 2021-26.” Onroerendgoedverzekering was de op twee na grootste lijn, goed voor een aandeel van 12,7% van de algemene verzekeringspremies in China in 2021. Onroerendgoedverzekering zal naar verwachting groeien met een CAGR van 12,4% in 2021-26, gedreven door de plannen van de Chinese regering om meer dan 1 biljoen dollar te investeren in infrastructuurprojecten, waaronder hogesnelheidsspoornetwerken, projecten voor hernieuwbare energie en watertunnels, die naar verwachting tegen 2030 voltooid zullen zijn, zal de onroerendgoedverzekering een impuls geven. Aansprakelijkheid, Financial Lines, Marine, luchtvaart en transit (MAT), en Diverse verzekeringen zijn goed voor het resterende aandeel van 15,8% in 2021. Ansari concludeert: “Het verwachte herstel van de autoverkoop, het groeiende gezondheidsbewustzijn en de toegenomen investeringen in infrastructuurprojecten zullen de algemene verzekeringsgroei in China ondersteunen. De stijgende inflatie zal echter de kosten van claims doen toenemen, wat gevolgen zal hebben voor de winstmarges van verzekeraars.” EINDE Rapport: jaarlijks 189 miljoen slachtoffers van extreem weer in ontwikkelingslanden Sinds 1991 zijn elk jaar gemiddeld 189 miljoen mensen in ontwikkelingslanden slachtoffer geworden van extreem weer. Dat stelt een rapport van de organisatie Loss & Damage Collaboration vandaag. Het rapport berekent ook dat de mondiale industrie voor fossiele brandstoffen tussen 2000 en 2019 zo’n 30 biljoen dollar (tevens 30 biljoen euro) winst maakte, terwijl in dezelfde periode de kosten van klimaatschade in 55 van de meest klimaatkwetsbare landen in de wereld opliepen tot 525 miljard dollar. IB 24-10-22, 01:43 Bron: ANP     Met andere woorden: alleen al in de eerste helft van 2022 maakten zes grote fossiele brandstofbedrijven genoeg winst om alle klimaatschade wereldwijd te compenseren, concludeert het rapport van Loss & Damage Collaboration, dat wordt ondersteund door Oxfam Novib, ActionAid en CARE. Die zes brandstofbedrijven zouden dan bovendien nog steeds 70 miljard dollar aan winst overhouden. Lees ook (3) Tornado sloopt tientallen huizen in Noord-Frankrijk, ook bij ons houdt onweer zwaar huis: bekijk hier de beelden   Het rapport stelt dat rijke landen de discussie over de economische schade van klimaatverandering nog altijd proberen te frustreren. “Het niet-compenseren door rijke landen van klimaatschade in ontwikkelingslanden toont het gebrek aan politieke wil”, zegt Bertram Zagema, klimaatexpert van Oxfam Novib. “Het thema staat nu eindelijk op de agenda van de belangrijke VN-klimaattop die op 6 november start. Er moeten nu concrete afspraken over worden gemaakt. Het geld is er, maar degenen die het meest verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis weigeren de rekening te betalen.” Jaarlijks gemiddeld 189 miljoen slachtoffers van extreem weer 24-10-2022 03:04:00 Jaarlijks gemiddeld 189 miljoen slachtoffers van extreem weer Klimaat, Klimaattop Sharm El Sheikh Bron NU.nl Jaarlijks gemiddeld 189 miljoen slachtoffers van extreem weer Sinds 1991 zijn elk jaar gemiddeld 189 miljoen mensen in ontwikkelingslanden slachtoffer van extreem weer. Dat staat in een rapport van de organisatie Loss & Damage Collaboration dat op maandag gepubliceerd wordt. In de eerste helft van 2022 alleen al maakten zes fossiele brandstofbedrijven genoeg winst om wereldwijd alle klimaatschade te compenseren. En dan nog zouden deze bedrijven 70 miljard dollar aan winst overhouden. Dat concludeert het rapport van de Loss & Damage Collaboration dat wordt ondersteund door Oxfam Novib, ActionAid en CARE. Het rapport stelt dat rijke landen de discussie over de economische schade van klimaatverandering nog altijd proberen te frustreren.”Het niet-compenseren door rijke landen van klimaatschade in ontwikkelingslanden toont het gebrek aan politieke wil”, zegt Bertram Zagema, klimaatexpert van Oxfam Novib.”Het thema staat nu eindelijk op de agenda van de belangrijke VN-klimaattop die op 6 november start. Er moeten nu concrete afspraken over worden gemaakt. Het geld is er, maar degenen die het meest verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis weigeren de rekening te betale Extreem weer eist jaarlijks gemiddeld 189 miljoen slachtoffers 24 oktober 2022 02:03Laatste update: 26 minuten geleden 171 NUjij-reacties   Delen via Whatsapp Delen via Facebook Delen via Twitter Delen via Linkedin Delen via email Sinds 1991 worden elk jaar gemiddeld 189 miljoen mensen in ontwikkelingslanden het slachtoffer van extreem weer, bijvoorbeeld door schade aan hun woning of een gebrek aan hulpmiddelen. Dat staat in een maandag verschenen rapport van The Loss and Damage Collaboration. In het rapport staat ook dat de fossiele brandstofindustrie tussen 2000 en 2019 zo’n 30 biljoen dollar (30 biljoen euro) winst heeft gemaakt. In dezelfde periode liepen de economische kosten van klimaatschade in 55 van de kwetsbaarste landen op tot 525 miljard dollar. Tegenover elke 1 miljard dollar klimaatschade in deze landen staat dus 60 miljard dollar winst van de fossiele industrie. Alleen al in de eerste helft van 2022 maakten zes fossiele bedrijven genoeg winst om wereldwijd alle klimaatschade te compenseren. En dan nog zouden deze bedrijven 70 miljard dollar winst overhouden, heeft The Loss and Damage Collaboration berekend. Volgens het rapport proberen rijke landen de discussie over de economische schade van klimaatverandering te frustreren. “Dat rijke landen klimaatschade in ontwikkelingslanden niet compenseren, toont het gebrek aan politieke wil”, zegt Bertram Zagema, klimaatexpert van Oxfam Novib. “Het thema staat nu eindelijk op de agenda van de belangrijke VN-klimaattop die op 6 november start. Er moeten nu concrete afspraken over worden gemaakt. Het geld is er, maar degenen die het meest voor de klimaatcrisis verantwoordelijk zijn, weigeren de rekening te betalen.” Het rapport van The Loss and Damage Collaboration wordt ondersteund door Oxfam Novib, ActionAid en CARE. n alle provincies vlakt prijsstijging bestaande koopwoningen af   © ANPIn het derde kwartaal van 2022 is de prijsstijging van bestaande koopwoningen in alle provincies afgevlakt. Voor de meeste provincies was dit voor het tweede kwartaal op rij. Ook lag het aantal woningtransacties weer lager dan een jaar eerder. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. De prijsstijging van bestaande koopwoningen in Nederland kwam in het derde kwartaal van 2022 uit op 11,9 procent. Een kwartaal eerder was dat 18,4 procent. In alle provincies vlakte de prijsstijging af. Voor alle provincies, op Drenthe na, was dat voor het tweede kwartaal op rij. Met 13,4 procent was de prijsstijging in Flevoland en Gelderland het grootst. Het kleinst was de prijsstijging in Limburg, met 9,6 procent. In meer dan de helft van de provincies was de prijsstijging wel groter dan gemiddeld in Nederland. Bron: CBS, KadasterNederlandFlevolandGelderlandGroningenOverijsselNoord-BrabantZuid-HollandDrentheUtrechtZeelandFryslânNoord-HollandLimburg-15-10-5051015Bestaande koopwoningen: prijsindex en aantal transacties naar provincie, 2022-III Prijsindex Woningtransacties %-verandering t.o.v. jaar eerder Download CSVToon tabelBestaande koopwoningen: prijsindex en aantal transacties naar provincie, 2022-III Daling woningtransacties kleiner Het aantal bestaande koopwoningen dat van eigenaar wisselde in het derde kwartaal van 2022 bedroeg 50.453. Dat was 6,4 procent minder dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal was de daling ten opzichte van een jaar eerder ruim 10 procent. In alle provincies lag het aantal woningtransacties lager dan een jaar eerder. Alleen in Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland was de jaar-op-jaardaling groter dan een kwartaal eerder. Meer woningtransacties in Utrecht en Amsterdam In tegenstelling tot de provincies en Nederland totaal zijn er in het derde kwartaal van 2022 in Utrecht en Amsterdam meer woningen van eigenaar gewisseld dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Verder was de daling van het aantal transacties in Rotterdam een stuk kleiner dan gold voor heel Nederland. De daling van het aantal woningtransacties in Den Haag was echter groter dan gemiddeld. In de vier grootste steden van Nederland was de prijsstijging van bestaande koopwoningen kleiner dan gemiddeld in Nederland (11,9 procent). Van de vier steden had Rotterdam met 10,9 procent de grootste prijsstijging. Bron: CBS, KadasterRotterdamDen HaagAmsterdamUtrecht-10-7,5-5-2,502,557,51012,5Bestaande koopwoningen: prijsindex en aantal transacties 4 grootste steden, 2022-III Prijsindex Woningtransacties %-verandering t.o.v. jaar eerder Amsterdam
■ Prijsindex: 8,5 %-verandering
■ Woningtransacties: 6,5 %-verandering

Download CSVToon tabelBestaande koopwoningen: prijsindex en aantal transacties 4 grootste steden, 2022-III Prijsstijging vrijstaande huizen opnieuw het grootst Ook van alle woningtypen vlakte de prijsstijging af. Met 13,7 procent was de prijsstijging van vrijstaande woningen het grootst. De appartementen hadden met 9,7 procent de kleinste prijsstijging in het derde kwartaal van 2022. Van alle woningtypen lag het aantal woningtransacties lager dan een jaar eerder. Bij tussenwoningen was de daling beperkt. Vrijstaande woningen noteerden de grootste daling van het aantal woningtransacties. Bron: CBS, KadasterVrijstaand2 onder 1 kapTussenwoningHoekwoningAppartement-20-15-10-505101520Bestaande koopwoningen: prijsindex en aantal transacties naar woningtype, 2022-III Prijsindex Woningtransacties %-verandering t.o.v. jaar eerder 2 onder 1 kap
■ Prijsindex: 12 %-verandering
■ Woningtransacties: -3,6 %-verandering

Download CSVToon tabelBestaande koopwoningen: prijsindex en aantal transacties naar woningtype, 2022-III De NVM publiceerde bijna drie weken geleden ook over de woningmarkt. De cijfers van de NVM en het CBS/Kadaster kunnen verschillen. Dat komt doordat de cijfers van de NVM zijn gebaseerd op de koopovereenkomsten van door NVM-makelaars verkochte woningen en het CBS en het Kadaster de prijsontwikkeling meten van alle bestaande koopwoningen in Nederland en gebruikmaken van de koopakten die bij het Kadaster worden geregistreerd. Bronnen  StatLine – Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen StatLine- Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen; regio StatLine – Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen; woningtype Relevante links  Visualisatie – Prijzendashboard   Van Mossel en Allsetra starten intensieve samenwerking op gebied van diefstalbeveiliging en ritregistratie
 Van Mossel Automotive Groep gaat een samenwerking aan met Allsetra, een van de grootste dienstverlenende organisaties in diefstalbeveiliging. De producten en diensten van Allsetra brengen de klanten van Van Mossel extra efficiency en gemak.
 
Allsetra levert in meerdere marktsegmenten SCM-gecertificeerde voertuigvolgsystemen, peilzenders en ritregistratiesystemen. De systemen zijn voorzien van het keurmerk RRS, waardoor de ritregistratie automatisch voldoet aan de voorschriften van de Belastingdienst. Daarnaast heeft Allsetra een eigen AlarmServiceCentrale en behoort recherchebureau ABS-Tracer tot dezelfde groep, waardoor zowel Van Mossel als Van Mossel-klanten meteen zijn ontzorgd bij een diefstal.

  Waarom deze samenwerking?
Een belangrijke kernwaarde binnen Van Mossel is klantgerichtheid. Geen wonder dus dat het bedrijf zich richt op efficiency voor maximale klanttevredenheid. De diensten en producten van Allsetra passen daar goed bij. Met een korte inbouwtijd, gepersonaliseerde app en competitieve prijs biedt Allsetra het totaalpakket, waardoor Van Mossel nog vollediger kan voorzien in de behoefte van haar klanten. Daarbij hoort ook het snel schakelen bij specifieke wensen vanuit Van Mossel, indien de klant daarom vraagt.

  “Met Allsetra hebben we een partner die nog beter in kan spelen op onze behoefte aan het efficiënt inbouwen van systemen tegen competitieve prijzen. Na uitgebreide informatie en een aantal testen zijn wij overtuigd dat we de juiste stap zetten met deze samenwerking”, aldus Eric Berkhof, Algemeen Directeur Van Mossel Automotive Groep.  

Internationale groei-ambitie
Door de meerjarige samenwerking met Van Mossel verstevigt Allsetra haar positie in de automotive branche. “Het is geweldig om te zien dat de grootste dealerholding van de Benelux kiest voor ons. Hiermee zal Van Mossel veel tijd besparen, efficiënter kunnen werken en een maximaal tevreden eindgebruiker kennen. Net als Van Mossel hebben wij ook een sterke internationale groei-ambitie”, vertelt Gerben van der Kamp, Algemeen Directeur van Allsetra.  

  Fotobijschrift (vlnr): Giedo van der Garde (Allsetra), Eric Berkhof (Van Mossel Automotive Groep) en Gerben van der Kamp (Allsetra)