Uitbreiding bij NIVRE-branchebesturen Motorvoertuigen en Toedrachtonderzoek

Bij het NIVRE is zowel het branchebestuur Motorvoertuigen als het branchebestuur uitgebreid. Zo heeft bij ‘Motorvoertuigen’ Teo Boer de plek van Evert Suijker ingenomen, terwijl bij Toedrachtonderzoek Manfred Mulder is  toegetreden tot het branchebestuur 

Teo Boer is in het dagelijks leven actief als Manager Transport & Techniek en Product Development Manager  bij Hanselman Groep B.V. – SOCOTEC Risk management & Claims en  voldoet aan het gewenste profiel, te weten een achtergrond in transport en techniek. “Met de komst van Teo vormt het bestuur weer een evenwichtige afspiegeling van de markt, iets waar het bestuur waarde aan hecht teneinde de belangen van alle experts zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen.”

Teo startte zijn carrière bij een schadeherstelbedrijf van personen- en bedrijfswagens en ging in 2004 als schade-expert zwaar materieel en techniek aan de slag bij Hanselman. Vanaf 2006 heeft hij diverse – zowel operationele als commerciële – managementfuncties gehad bij een reparateur in de schadeherstelbranche die met name gericht was op vrachtwagens, carrosserieën, opleggers, reclame en richttechnieken.

“Naast mijn coachende en faciliterende rol voor de collega’s binnen het team sta ik met de spreekwoordelijke ‘poten in de klei’ door aan mijn ‘eigen’ schadezaken te werken. Daarnaast pak ik graag als imV3-deskundige het incidentmanagement op bij grote ongelukken met vrachtwagens. Zo hou ik feeling met het vak en het is bovendien heel dankbaar en mooi werk, omdat je op zo’n moment veel voor betrokken gedupeerden kan betekenen”, aldus Teo. Hij heeft de opleiding tot Register-Expert weer opnieuw opgepakt en hoopt dat felbegeerde papiertje binnen niet al te lange tijd te behalen.

“Ik hoop de vertaalslag vanuit het bedrijfsleven naar het NIVRE te kunnen maken en mijn kennis en kunde te kunnen overbrengen op de ingeschreven NIVRE Register-Experts, bijvoorbeeld door interessante praktijkbijeenkomsten te organiseren die aansluiten bij de hedendaagse techniek. Ik kijk er in ieder geval enorm naar uit om samen met mijn vijf medebestuursleden uit de motorvoertuigenbranche ideeën te ontwikkelen die van invloed zijn op het NIVRE in het algemeen of de ingeschreven schade-experts uit de Motorvoertuigenbranche in het bijzonder.Daarnaast hoop ik dat ik mijn enthousiasme over het NIVRE weet over te dragen en zo – met name jonge mensen – kan enthousiasmeren voor het vak.”

Manfred Mulder

  Manfred Mulder is  vanaf mei 2022 werkzaam is als manager bij CED Forensic, werkte voorheen bij Nationale Nederlanden in de rol van manager Speciale Zaken en manager Licht Letsel. Vanuit zijn rol als manager Speciale Zaken werkte hij al met de fraudeafdeling van CED voor de externe onderzoeken. “Ik ben er in dienst getreden, omdat het vak mij fascineert. Bij CED ben ik verantwoordelijk voor de toedrachtonderzoekers en de binnendienst, maar het lijkt mij geweldig om ook zelf onderzoeken te kunnen doen, de toedracht ergens van te achterhalen en gesprekken te voeren. Ik ben dan ook voornemens mijn gele pas te halen en ook de opleiding tot Register-Expert op te pakken. Want ik wil ook graag voor een groot deel van mijn tijd het veld in.”

Manfred is het bestuur ingegaan omdat het NIVRE een kwaliteitskeurmerk is. “Daar wil ik mij wel voor inzetten. Daarnaast biedt een bestuursfunctie mij een stuk verbreding van mijn werkzaamheden, omdat ik hier met andere partijen om tafel zit. Met elkaar gedachten uitwisselen, zorgen dat het werk op een eenduidige manier gebeurt en er samen voor zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst, daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.Ik zal in ieder geval de zaken vanuit een wat andere invalshoek bekijken dan anderen dat doen, simpelweg omdat ik nog niet zo heel lang in dit vak meeloop. Ik hoop dat ik met een positief kritische houding en een sterk gevoel van rechtvaardigheid iets kan bijdragen aan het bestuur en ik kijk uit naar een mooie samenwerking met de overige bestuursleden van het NIVRE.”