Tweede inventarisatie inzet NL-Alert 2018-2022

Bij welke incidenttypen is NL-Alert in de periode 2018-2022 ingezet en wat was de kwaliteit van de NL-Alerts? Dat onderzocht het NIPV in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.Het inventariserende onderzoek had tot doel om een beeld te krijgen van de inzet van NL-Alert tijdens incidenten. De centrale vraag van het onderzoek luidde: bij welke incidenttypen is NL-Alert in de jaren 2018 tot en met 2022 ingezet en wat was de kwaliteit van deze berichtgeving?

338 incidenten, waarvan 312 branden

In de periode 2018–2022 is NL-Alert bij 338 incidenten ingezet, waarvan 312 keer bij een brand. Net als in eerdere jaren, wordt NL-Alert het minst vaak ingezet gedurende de nacht. Er zijn grote verschillen zichtbaar tussen de veiligheidsregio’s wat betreft de frequentie waarmee ze NL-Alert in de onderzochte periode hebben ingezet: Veiligheidsregio’s Friesland en Groningen zetten NL-Alert het meest in en Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland het minst. In de periode 2018 tot en met 2022 is er drie keer een landelijk NL-Alert verstuurd; in alle drie de gevallen was er sprake van een ernstig incident met landelijke impact.

Ontalarmeren via NL-Alert

Het aantal incidenten waarbij NL-Alert is ingezet om te ontalarmeren is afgenomen van 72% in 2018 tot 50% in 2021 en 2022. Een mogelijke verklaring voor deze afname is dat veiligheidsregio’s inmiddels een standpunt hebben ingenomen over het ontalarmeren via NL-Alert. Een paar veiligheidsregio’s doen dit standaard wel, andere standaard niet en het merendeel weegt per situatie af of het ontalarmeren via NL-Alert noodzakelijk is.

Kwaliteit NL-Alerts

Slechts 44% van de verstuurde NL-Alerts voldoet aan alle zes de componenten uit het Inzet-en beleidskader NL-Alert. Opvallend is dat – net als bij de eerste inventarisatie van NL-Alert – in meer dan een derde van de NL-Alerts informatie over de locatie onvolledig was of ontbrak. Ook opvallend is dat in eerste NL-Alerts vaak wél de locatie volledig wordt weergegeven, maar dat deze in de aanvullende NL-Alerts regelmatig ontbreekt. Anders dan tijdens de eerste inventarisatie van NL-Alert het geval was, is dat de informatiecomponent inmiddels niet meer optioneel is. De resultaten laten echter zien dat in bijna een derde van de NL-Alerts – met name in eerste NL-Alerts en ontalarmeringsberichten – een doorverwijzing ontbreekt.

De bevindingen uit het onderzoek worden verwerkt in de E-learning NL-Alert en het vakbekwaamheidsprogramma NL-Alert. 

Download het rapport