Twee procent ondernemers heeft eens per jaar een bedrijfsbrand

Gemiddeld twee op de honderd ondernemers heeft eens per jaar met brand in het bedrijf te maken en 85 % van hen weet een beginnende brand zelf te blussen of onder controle te houden met een draagbare blusser en/of brandslanghaspel.Dat blijkt uit het onderzoekrapport ‘Onderhoud en inzet kleine blusmiddelen‘ van VEBON-NOVB, de branchevereniging die jaarlijks  het nut en de noodzaak onderzoekt van preventief onderhoud en de effectiviteit van kleine blusmiddelen bij een beginnende brand. Een andere belangrijke bevinding uit het rapport is dat preventief onderhoud in meer dan 15% van de gevallen leidt tot extra correctief onderhoud dat wordt uitgevoerd door een vakbekwaam onderhoudsmonteur.

Volgens de VEBON-NOVB laat het rendement van de inzet en doeltreffendheid van kleine blusmiddelen zien dat met  relatief eenvoudige middelen de meeste branden effectief kunnen worden bestreden, maar dat de nut en noodzaak van jaarlijks onderhoud (helaas) nog altijd onvoldoende aandacht krijgt. “Het onderzoek toont wederom aan dat het gebruik en jaarlijks onderhoud van blusmiddelen een positieve bijdrage levert aan brandveiligheid. Als er brand uitbreekt en ontdekt wordt kan deze in het beginstadium succesvol bestreden worden met een blusmiddel.Met periodiek jaarlijks onderhoud weet de ondernemer zich bovendien verzekerd van een blusmiddel dat werkt op het moment dat het nodig is. Dit beperkt de schade aanzienlijk in geval van brand”, aldus de branchevereniging, volgens wie  het duidelijk is dat kleine blusmiddelen een belangrijke en onderschatte waarde vertegenwoordigen waar het de brandveiligheid in ondernemingen betreft. “Het loont om te investeren in kleine blusmiddelen, in het onderhoud ervan door een vakbekwaam persoon en in het opleiden van personeel voor het omgaan met kleine blusmiddelen.”

Het rapport bevat diverse aanbevelingen om de brandveiligheid te verbeteren:

  • Ondernemers kunnen nog meer hun verantwoordelijkheid nemen en meer letten op het gebruiksklaar zijn van kleine blusmiddelen en in geval van twijfel contact zoeken met een deskundige;
  • De aandacht voor de juiste projectering, zichtbaarheid en bereikbaarheid van kleine blusmiddelen kan bij ondernemers worden verbeterd.