Trendrapport Allianz Trade Benelux: Veel misverstanden over manier van verzekeren tegen fraude

49% van de organisaties denkt alle schade door fraude gedekt te hebben met een verzekering. Dat is gebaseerd op een foutieve aanname. Zo zijn er organisaties die ervan uitgaan dat een aansprakelijkheidsverzekering voldoende dekking biedt tegen fraude of dat een kredietverzekering soelaas biedt. Dat is onjuist. Ook over de dekking van een fraudeverzekering en een cyberverzekering bestaan veel misverstanden, zzo blijkt uit het recente trendrapport van Allianz Trade Benelux.
Meer Belgische organisaties zijn van plan zich te verzekeren dan Nederlandse organisaties (35% vs 25%).

 Cyber- en fraudeverzekering vullen elkaar aan

Vaak wordt gedacht dat een cyberverzekering beschermt tegen alle digitale fraude. Dit is niet het geval, aldus het rapport. “Neem de schade door een spookfactuur die een fraudeur per email verstuurt; die valt bijvoorbeeld niet onder de cyberverzekering. Omgekeerd dekt een fraudeverzekering niet het losgeld dat geëist wordt om je systemen terug te ontsleutelen waardoor ze opnieuw bruikbaar worden.”

De cyberverzekering beschermt organisaties tegen schade door een cyberaanval en tegen aansprakelijkheid voor schade aan derden. Denk aan schade door inbreuk op hun privacy als er data zijn gestolen, schade als er door een hack geheimhouding wordt geschonden, schade door kosten vanwege gestolen data, schade door omzetverlies doordat een organisatie een bepaalde periode niet operationeel is, of schade door cyberafpersing en kosten van het herstel van programmatuur of data.

Een fraudeverzekering beschermt organisaties voor schade door frauderende medewerkers, schade door criminelen die zich voordoen als leverancier of afnemer en zo onterecht goederen of gelden van organisaties verduisteren. Ook kunnen criminelen zich voordoen als medewerkers of zelfs de directeur (CEO-fraude); ook schades die daaruit voortvloeien vallen onder de dekking van een fraudeverzekering. Verder ook de kosten die organisaties moeten maken om systemen te herstellen of imago schade te beperken.

Misverstanden

Bijna de helft van alle organisaties denkt ten onrechte dat een cyberverzekering voldoende beschermt tegen digitale fraude. Als sluitstuk voor hun risicopreventie kunnen bedrijven naast cyberverzekering, kredietverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een fraudeverzekering afsluiten voor het geval dat preventieve maatregelen onvoldoende bleken te zijn.