Tien procent aardbevingsschade Italië komt voor rekening van verzekeraars

 

Van de totale schade als gevolg van de recente aardbevingen in Italië komt naar verwachting 10% voor rekening van verzekeraars, zo meldt AM Best op basis van een eigen analyse. Vanwege de lage penetratiegraad van aardbevingsverzekeringen is het overgrote deel van de miljardenschades niet  verzekerd. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk en Spanje geen overkoepelende voorziening tegen het risico van aardbevingen in de vorm van een verplichte  verzekering. Dit betreft veelal een aanvulling op de dekking van de particuliere of zakelijke brandverzekering.  Volgens AM Best zouden bijvoorbeeld hoge eigen risicobedragen de verzekerde schadelast kunnen halveren. Bij de aardbeving in L’Aquila in 2009 kwam 14% van de totale schadelast voor rekening van verzekeraars: 2,7 miljard euro.