SWOV-onderzoek verkeersdoden op rijkswegen

Naar aanleiding van de stijging in het aantal verkeersdoden in 2015, met name op het rijkswegennet, heeft Rijkswaterstaat aan SWOV verzocht om een onderzoek uit te voeren. Dat onderzoek omvatte drie onderdelen:

  • Een statistische analyse, onder ander over de statistische significantie van die stijging;
  • Een ongevalsanalyse om de opvallende kenmerken van de ongevallen op het rijkswegennet te identificeren;
  • Een analyse van externe factoren die kunnen verklaren waarom het aantal verkeersdoden in 2015 is toegenomen, niet alleen op het rijkswegennet maar in heel Nederland.

Minister Schultz verwijst in haar brief van 5 juli 2016 naar dit onderzoek. Naar verwachting verschijnt de rapportage van het onderzoek na de zomer